Начало >> Блог >> Европейски стандарти за изгорелите газове - класификация
Автокаталог Вход Регистрация Car Specs API
Български ▼

Европейски стандарти за изгорелите газове - класификация

04 Февруари 2020

Европейските стандарти за изгорели газове определят максималните допустими стойности на всички изгорели газове, отделяни от превозните средства, които са пуснати в продажба на европейските автомобилни пазари. Името на всеки от тях се бележи с думата "Euro", като след нея се добавя арабска цифра за леките и лекотоварни автомобили или римска цифра за товарните. Номерацията се актуализира постоянно, като бележи хронологично възникването на стандарта. За леките коли това са цифрите от 1 до 6 (за сега) и съответно стандартите са : Euro 1 до Euro 6, като изискванията са различни за отделните типове горива и класове автомобили. При товарните превозни средства номерацията до момента е от Euro I до Euro VI.Нарастването на числото се обуславя от все по-високите изисквания към автомобилите и постоянната актуализация на европейските норми и директиви. Предвижда се постепенно въвеждане на все по-строги мерки за ограничаване на отделяните газове в атмосферата.

История накратко

През 1970г. Европейският съюз за пръв път въвежда ограничение на вредните емисии за леки коли и ванове (70/220/EEC) и за тежкотованри автомобили и автобуси (88/77/EC). Поради постоянно нарастващия брой на возилата, обаче, през 1992г се налага и първият стандарт "Euro 1" за леките МПС. Той ограничава емисиите на въглеродния моноксид, въглеводородите и азотните оксиди, както и фините прахови частици. Нивата дотогава са еднакви както за дизеловите, така и за бензиновите автомобили, като са разграничени стойностите за лекотоварни возила с маса от 1305 до 1760кг, и тези с маса над 1760 до 3500кг. Към тежкотоварните превозни средства спадат предимно камиони и автобуси. През 1996г. с въвеждането на новия "Euro 2" стандарт, настъпва и разграничение между вида гориво, ползвано от превозното средство. Допустимите нива за дизелови и бензинови возила се различават чувствително. През 2001 става факт и следващия стандарт "Euro 3", а от 01.01.2006 влиза в сила и "Euro 4". Следващия по ред "Euro 5" става активен на 01.09.2010г и е с малко по-различна различна номерация, що се отнася до дизеловите автомобили. От 01.09.2010 до 01.09.2011 в сила е стандарт "Euro 5a", а след тази дата влиза "Euro 5b", който регламентира и максимално допустим брой на праховите частици. При останалите горивни системи номерацията остава непроменена. От 01.09.2014 е приет последния и все още активен стандарт "Euro 6".

Европейски стандарти за емисиите на изгорелите газове - Процес на измерване
Santeri Viinamäki [CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]

Емисии на CO2

Евро стандартите поставят ограничение ивърху отделяния от превозните средства CO2. През 2005г. се въвежда и класификация с латинските букви от A до G, в съответствие с отделяния във въздуха вреден газ. Целта е потребителите да бъдат информирани за степента на екологичност на своето превозно средство още при закупуването му. Европейския парламент вече предприел нужните ограничения и за този вид газ, като се предвижда през 2021г. 100% от леките автомобили да емитират не повече от 100гр.км CO2, а при вановете количеството да се ограничи под 147гр/км.

В кой стандарт попада лекият Ви автомобил?

Категорията, в която попада лекият автомобил най-лесно се установява спрямо датата на неговата първа регистрация. А ето и какви са точно лимитите и ограниченията по стандарти за МПС с тегло под 1305кг:

Euro 1

Прилага се за всички нови автомобили, регистрирани след 01.01.1993г.
Бензин: CO: 2.72g/km; HC + NOx: 0.97g/km
Дизел: CO: 2.72g/km; HC + NOx: 0.97g/km; PM: 0.14g/km

Euro 2

Прилага се за всички нови автомобили, регистрирани след 01.01.1997г.
Бензин: CO: 2. 20g/km; HC + NOx: 0.50g/km
Дизел: CO: 1.00g/km; HC + NOx: 0.70g/km; PM: 0.08g/km

Euro 3

Прилага се за всички нови автомобили, регистрирани след 01.01.2001г.
Бензин: CO: 2.30g/km; HC: 0.20g/km; NOx: 0.15g/km
Дизел: CO: 0.64g/km; HCHC + NOx: 0.56g/km; NOx: 0.50g/km; PM(фини прахови частици): 0.05g/km

Euro 4

Прилага се за всички нови автомобили, регистрирани след 01.01.2006г.
Бензин: CO: 1.00g/km; HC: 0.10g/km; NOx: 0.08g/km
Дизел: CO: 0.50g/km; HCHC + NOx : 0.30g/km; NOx: 0.25g/km; PM(фини прахови частици): 0.025g/km

Euro 5

Прилага се за всички нови автомобили, регистрирани след 01.01.2011г.
Бензин: CO: 1.00g/km; HC: 0.10g/km; NOx: 0.06g/km; PM(фини прахови частици): 0.005g/km (само при двигатели с директно впръскване)
Дизел: CO: 0.50g/km; HC + NOx: 0.23g/km; NOx: 0.18g/km; PM(фини прахови частици): 0.005g/km; P(брой прахови частици на км): 6.0x10 ^11/km

Euro 6

Прилага се за всички нови автомобили, регистрирани след 01.09.2015г.
Бензин: CO: 1.00g/km HC: 0.10g/km NOx: 0.06g/km PM: 0.005g/km P(брой прахови частици на км): 6.0x10 ^11/km
Дизел: CO: 0.50g/km HC + NOx: 0.17g/km NOx: 0.08g/km PM: 0.005g/km P(брой прахови частици на км): 6.0x10 ^11/km

(за повече информация относно последните изменения на EURO 6 и новите тестове прочетете нашата статия по темата тук)

Европейски стандарти за емисиите на изгорелите газове - замърсяване с изгорели газове
Ruben de Rijcke [CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]

Интересно за товарните автомобили

При тежките возила, чиято маса надвишава 3500кг. също са въведени европейските норми. При тях обаче, стандартите носят римски, вместо арабски цифри. 

Категорията включва и камиони и автобуси, задвижвани с дизелови двигатели. Съществена разлика е, че тук вредните емисии биват измервани в гр./кВ и са обвързани по-скоро с мощността на двигателя, докато при по-леките возила отделяните газове са спрямо пробега - в гр./км. Това условие прави невъзможна съпоставката между двата вида вида стандарта. Ето защо е от изключителна важност, как изписваме търсеният от нас стандарт.

Още няколко любопитни факта:

Машините с дизелови двигатели, които не са характерно срещани по пътищата се наричат "Извънпътна подвижна техника" и също попадат под контрола на вредните емисии. Добре познатите дотук стандарти не важат за тях. Въведени са нива, които поетапно включват различни изисквания, и са хармонизирани и с американските норми. Пълното влизане в сила на стандартите за този вид техника се въвежда на етапи (номерирани от I до IV), като последната част IV от строгите регулации влиза в сила през 2014. Така от 2015г. за държавите-членки на ЕС става задължително да гарантират ниво на сярата в корабното гориво под 0,1% за съдовете плаващи в Балтийско, Северно море и Ламанша. В случай, че този процент е по-висок, е задължително наличието на подходящи пречистващи системи за изгорелите газове.

Автор: Дани Стоянова