Начало >> Блог >> Тестове за изпитване за установяване на европейските стандарти при автомобилите
Автокаталог Вход Регистрация Car Specs API
Български ▼

Тестове за изпитване за установяване на европейските стандарти при автомобилите

06 Февруари 2020

NEDC (New European Driving Cycle)

Последно обновен през 1997, този тестови цикъл е проектиран, така, че да предостави информация за нивата на емисиите на замърсители на въздуха от двигателите, както и да установи стойностите за разхода на гориво при пътническите леки автомобили. Самият тест се провежда в две части. Първата от тях включва четири повтарящи се ECE-15 (UDC) цикъла на симулация на шофиране в градски условия, докато втората част се състои единствено от един симулиран цикъл на извънградско движение на автомобила(EUDC). Така наречения "Градски тестови цикъл" или ECE-15 (UDC) е представен за пръв път през далечната 1970 като част от тестовете за сертифициране на превозните средства по изискванията на ECE. За времето си, този метод е бил достатъчно точен и надежден. В сегашно време, обаче, процедурата по изпитване получава редица критики. В своя оригинален вариант, теста е проектиран, за да оценява само бензинови автомобили (в последствие бива модифициран и за коли ползващи различни горива), с ниско натоварване на двигателя, ниски температури на изгорелите газове и максимална скорост от едва 50 км/ч. Другият извънградски метод на отчитане или т.нар. EUDC-цикъл (представляващ втората част на NEDC) е пресъздавал по-тежки условия за пътуване - наподобяващи тези в извънградска среда и по-висока максимална скорост (до 120км/ч). Тази част от тестовата процедура (EUDC) се въвежда за пръв път през 1990. Средният разход на гориво е също част от тестовия цикъл NEDC. Той се калкулира при средна скорост от едва 33.35км/ч. Всички направени измервания по време на NEDC процедурата се извършват при температури между 20 и 30 градуса по Целзий, което ги отдалечава значително от реалните условия на шофиране. Влиянието на допълнителното оборудване и екстри на моделите и модификациите не се взима предвид по време на тестването. Ето защо и в наши дни този цикъл на изпитване изглежда остарял и все повече се явява нуждата от съставяне на нов такъв, който да го замести. Това е и основната причина да се пристъпи към поетапна промяна в законодателството на Европейския съюз, като съвсем скоро познатия до сега NEDC цикъл ще бъде напълно заменен от своя наследник - WLTP.

Европейски стандарти за емисиите - тестово оборудване
California Air Resources Board from Sacramento, United States [CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0)]

WLTP (World harmonized Light-duty vehicles Test Procedure)

Това е световно призната измервателна процедура, отчитаща нивата на емитираните замърсители от двигателите, отчитаща също така разхода на гориво и пробега на конвенционалните автомобили, хибридните возила и електромобилите. Цикълът на изпитване е разработен от специализираната Икономическа Комисия за Европа (част от състава на ООН) с цел да замени напълно използвания досега метод на NEDC. По-модерната процедура носи със себе си и редица преимущества в сравнение със своя предшественик. Новият динамичен цикъл пресъздава по-точно реалните пътни условия. Времето за провеждане на измерванията е по-дълго, което предполага и по-голяма точност. Пробега по време на самия тест е два пъти по-голям и включва 4 вместо само 2 фази (етапа). Максималната скорост както при градски, така и при извънградски условия е увеличена със по 10км/ч. При WLTP се взимат предвид всички допълнителни функционалности и екстри по автомобила, като това оказва влияние при отчитането на CO2 емисиите. За съжаление, обаче и WLTP цикъла се провежда в лабораторни условия, както и предшественика си NEDC. Това означава, че все пак се очакват разминавания в стойностите отчетени при реални пътни условия, където влияят различни фактори като състоянието на пътя, метеорологичните условия и др.

RDE (Real Driving Emissions)

За някои нови автомобили регистрирани след септември 2018 освен новата WLTP процедура, се провежда и още едно изпитване, носещо името RDE(Real Driving Emissions - Емисии при реални пътни условия). Последната става задължителна за изпитване на всички автомобили произведени след 1.09.2019. Тестовият цикъл се провежда на открито, при т.нар реални пътни условия. Теста трае приблизително 90-120 минути и включва прецизно измерване при движение в натоварени градски, градски, извънградски условия, както и движение по магистрали и главни пътища. Все още, обаче, тестовото оборудване е в процес на усъвършенстване и не е ясно доколко точни и надеждни са направените с него измервания, затова и за сега единствено отчитанията на емисии замърсители във въздуха (NOx, CO,и т.н.) ще бъдат ползвани, докато показанията за разход на гориво и емисии на CO2 ще имат по-скоро информативен характер. В бъдеще, се планира и скъсяване на дистанцията в отчетените разлики между двата теста (RDE и WLTP), което ще принуди авто-производителите да декларират по-реалистични характеристики на предлаганите от тях превозни средства.

Европейски стандарти за емисиите - измерване на замърсителите на въздуха
NA/Sales and Publicity [CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]

Новите данни, които ще предоставят новите тестови процедури

Стойностите касаещи потреблението на гориво/ електроенергия за всяка една модификация на модела ще бъдат отделно и конкретно оповестени. Като в допълнение RDE цикъла ще предоставя и информация за пробега на плъгин хибридите и електромобилите. За бензиновите, дизеловите и хибридните возила разходът на гориво ще се базира на 4 различни модела на шофиране:

Това нововъведение ще позволи да се получи по-точен резултат при калкулирането на комбинирания разход на превозното средство. Също така ще бъде изчисляван и средно претеглена стойност на разхода за коли ползващи батерии и ДВГ на база дълго извънградско пътуване. За електрическите автомобили, ще се измерва една единствена стойност - за средния разход на електроенергия при комбиниран цикъл на шофиране. За плъгин хибридите ще фигурират две стойности за пробега - една градски условия (базирана на комбинирания натоварен и ненатоварен градски цикъл) и комбиниран пробег (базиран на усреднената стойност от всички 4 проведени цикъла). Разхода на гориво, както и емисиите на CO2 следва да бъдат индивидуално изчислявани и замервани за всяка различна модификация на един и същи модел, тъй като те биха могли да варират в зависимост от разлики в допълнителното оборудване, екстрите, теглото и аеродинамиката на возилото. Главната цел на всички тези допълнителни данни е да информират клиентите за спецификата на всеки един двигател, като така той ще може да прецени кой точно ще бъде най-подходящ за неговите лични нужди.

Европейски стандарти за емисиите - тестване при реални пътни условияHoriba of North America [CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]

Кога влизат в сила новите стандарти и изпитателни тестове?

В момента все още действащ е стандарта Euro 6. По него, обаче са направени множество корекции напоследък. Неговите нови модификации и изменения се налагат от постепенното включване на новите изпитателни процедури. По този начин са се получили редица от стандарти като Euro 6b, Euro 6c, Euro 6d-TEMP, Euro 6d-TEMP-EVAP, Euro 6d. Добре е потребителите да знаят, че всички те (въпреки различните си имена) имат идентични изисквания към нивата на вредните емисии. Единствената разлика помежду им е използвания тестови цикъл, или комбинация от изпитвания. Въвеждането на новите WLTP и RDE изпитателни процедури в един момент ще измести изцяло остарялата вече NEDC система, като това ще се случи в няколко стъпки (Отразени с различните малки малки латински букви зад номера на стандарта). По този начин от началото на 2020, всички нови коли на европейските пазари трябва да покриват изискванията след провеждане на нововъведените WLTP и RDE тестове, вместо NEDC изпитателния цикъл.

Автор: Дани Стоянова