www.auto-data.net
Wiki Otomobil Kataloğu

2019 Mazda 3 IV Hatchback

Mazda 3 IV Hatchback - Teknik özellikler, Yakıt tüketimi, Boyutlar
Mazda 3 IV Hatchback - Teknik özellikler, Yakıt tüketimi, BoyutlarMazda 3 IV Hatchback - Teknik özellikler, Yakıt tüketimi, BoyutlarMazda 3 IV Hatchback - Teknik özellikler, Yakıt tüketimi, BoyutlarMazda 3 IV Hatchback - Teknik özellikler, Yakıt tüketimi, BoyutlarMazda 3 IV Hatchback - Teknik özellikler, Yakıt tüketimi, Boyutlar

Teknik özellikler, Yakıt tüketimi, Boyutlar

2.5 SkyActiv-G (186 Hp) CDA 2019 -
2.5 SkyActiv-G (186 Hp) AWD Automatic CDA 2019 -
2.5 SkyActiv-G (186 Hp) Automatic CDA 2019 -
2.0 SkyActiv-X (181 Hp) AWD Automatic 2019 -
2.0 SkyActiv-X (181 Hp) AWD 2019 -
2.0 SkyActiv-X (181 Hp) Automatic 2019 -
2.0 SkyActiv-X (181 Hp) 2019 -
2.0 SKYACTIV-G (162 Hp) Automatic 2019 -
2.0 SkyActiv-G (122 Hp) Automatic 2019 -
2.0 SkyActiv-G (122 Hp) 2019 -
1.8 SkyActiv-D (116 Hp) Automatic 2019 -
1.8 SkyActiv-D (116 Hp) 2019 -
1.5 SKYACTIV-G (118 Hp) Automatic 2019 -