Начало >> Блог >> BMW с разработка в сферата на водородните клетки посредством i Hydrogen NEXT
Автокаталог Вход Регистрация Car Specs API
Български ▼

BMW с разработка в сферата на водородните клетки посредством i Hydrogen NEXT

31 Март 2020

Водородният BMW i Hydrogen NEXT - система
© Copyright BMW AG, Munich (Germany)

В последните няколко години немският автомобилен концерн BMW е изцяло съсредотoчил вниманието си върху разработването на автомобилите на бъдещето и по-точно – иновативните им системи за задвижване.

От компанията споделят, обаче, че в настоящия момент основен фокус на развойната ѝ дейност е съсредоточването върху конструирането на уникалния BMW i Hydrogen NEXT. Той трябва да постави началото на една дълга бъдеща серия от превозни средства, които ще имат нулево ниво на изхвърляните в атмосферата вредни емисии.

BMW разработва водорен автомобил - i Hydrogen NEXT© Copyright BMW AG, Munich (Germany)

По думи на една от ключовите фигури, ръководещи i Hydrogen NEXT проекта, Клаус Фрьолих, от BMW смятат, че за съжаление, алтернативните задвижващи системи още дълго време ще съществуват заедно с конвенционалните такива. Това се дължи най-вече на факта,че макар и неимоверно развита, автомобилната индустрия все още не е в състояние да предложи на едно генерално решение, което да удовлетворява нуждите на всеки един от настоящите и бъдещи автомобилни собствениците.
Ако обаче ѝ се даде шанс, технологията на задвижването с водород много лесно би се превърнала в четвъртата опорна точка от разширяващото се портфолио на бранда.

По-скъпите модели от популярната Х-серия на BMW, от своя страна,са идеалните кандидати, които в даден момент могат да се сдобият перманентно с подобен тип задвижване.

Въпреки че от BMW Group нямат абсолютно никакви съмнения, относно големия потенциал на водородното задвижване за в бъдеще, те са абсолютно наясно с моментната ситуация. Последната може най-кратко да се определи за сега като неблагоприятна, най-вече заради недостатъчното развитие на технологиите в тази насока и липсата на изградена инфраструктура на Стария континент, която да служи като опора на водородните возила в техния преход от теория към реалност.

BMW i Hydrogen NEXT с иновативна водородна клетка
© Copyright BMW AG, Munich (Germany)

Също така, от изключително значение е намирането на решение на проблема с производствения процес на този водород. Освен нужните солидни количества от него, получен посредством използването само и единствено на зелена енергия, производствената му цена трябва да е на приемлива.

По думи на Фрьолих, по всяка вероятност, водородните клетки ще се имплементират изначално в онези возила, чиято структура и предназначение не позволява използването на електрическа задвижваща система. Като пример, той даде товарните автомобили за превоз на дълги разстояния.

Времето, нужно на Европа да узрее за редицата плюсове от подобен тип система, от BMW използват за доработването на други проекти, свързани с екологичния принос на автоиндустрията към опазването на околната среда. Такива са например нестихващите работни процеси на екипът на немският бранд по подготовката за пускане на 25 нови модела с нулево ниво на изхвърлените емисии до 2023 година.

BMW i Hydrogen NEXT с уникално водородно задвижване
© Copyright BMW AG, Munich (Germany)

И макар ситуацията около идеята и самото разработване на водородната летка като начин за превоз, да търпи немалко спънки, от BMW са категорични, че това по никакъв начин не стопира работата им проекта i Hydrogen NEXT. Генерираната чиста мощност от 170 конски сили става посредством протичащите химични реакции между водорода и кислорода. Директно следствие от това се явява изхвърлянето в атмосферата само на вода.

Също така, i Hydrogen NEXT разполага с два резервоара със 700 бара, в които може да съхранява до цели 6 килограма водород.
Любопитен е фактът, че разлика от редица други изискващи зареждане системи, водородната ще се нуждае само от между 3 и 4 минути.

Сумарната системна мощност на i Hydrogen NEXT колата е от порядъка на 374 конски сили.

BMW i Hydroogen NEXT с водордна клетка
© Copyright BMW AG, Munich (Germany)

За да подсигури бъдеще на подобен тип системи в своите автомобилни проекти, от BMW отдават немалка част адмирации на техния партньор – пионерът в автомобилните иновации Toyota. За това свидетелства и над 7-годишната дружба между двете компании, които иначе често се конкурират в някои сегменти. Все пак, макар и все още неуспяла да заеме своето място сред редицата автомобили, иновативната Mirai служи като пример за немците, че бъдещето може да не е толкова далеч, колкото ни се струва.

Освен с Toyota Motor Corporation, BMW имат не по-малко важни отношение и с академичните участници в така наречения BRYSON проект, чиито фокус е насочен именно към ползите за природата, обществото и автомобилната индустрия от интегрирането на водородната клетка като ключов играч в автомобилостроенето на бъдещето.

 

Автор: Д. Илиева