Αρχική >> Κατάλογος αυτοκινήτου >> Austin >> Austin χαρακτηριστικά
Κατάλογος αυτοκινήτου Είσοδος εγγραφή Προσθήκη νέου αυτοκίνητου Car Specs API

Austin χαρακτηριστικά

Austin Allegro - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Austin Allegro (ado 67) - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Austin Allegro (ado 67) 1750 (91 Hp) 1975 - 1979 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςAustin Allegro (ado 67) 1.5 Super (68 Hp) 1973 - 1982 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςAustin Allegro (ado 67) 1.3 (63 Hp) 1979 - 1983 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςAustin Allegro (ado 67) 1.3 (58 Hp) 1975 - 1979 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςAustin Allegro (ado 67) 1.3 (54 Hp) 1973 - 1982 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςAustin Allegro (ado 67) 1.1 (49 Hp) 1975 - 1979 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςAustin Allegro (ado 67) 1.1 (45 Hp) 1973 - 1981 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςAustin Allegro (ado 67) 1.0 (45 Hp) 1980 - 1983 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Austin Ambassador - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Austin Ambassador - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Austin Ambassador 2.0 (94 Hp) 1982 - 1984 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Austin Maestro - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Austin Maestro (XC) - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Austin Maestro (XC) 2.0 EFi (113 Hp) 1984 - 1990 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςAustin Maestro (XC) 1.6 MG (XC) (99 Hp) 1983 - 1990 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςAustin Maestro (XC) 1.6 MG (98 Hp) 1983 - 1985 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςAustin Maestro (XC) 1.6 Mayfair HLS (83 Hp) Automatic 1983 - 1990 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςAustin Maestro (XC) 1.6 Mayfair HLS (83 Hp) 1983 - 1990 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςAustin Maestro (XC) 1.6 (80 Hp) 1983 - 1984 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςAustin Maestro (XC) 1.3 LS (67 Hp) 1983 - 1990 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςAustin Maestro (XC) 1.3 (63 Hp) 1983 - 1985 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Austin Maxi - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Austin Maxi II - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Austin Maxi II 1750 HLS (91 Hp) 1980 - 1982 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςAustin Maxi II 1750 (72 Hp) 1980 - 1982 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Austin Maxi I - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Austin Maxi I 1750 HL (90 Hp) 1972 - 1980 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςAustin Maxi I 1750 (72 Hp) 1969 - 1980 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςAustin Maxi I 1500 (68 Hp) 1969 - 1980 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Austin Metro - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Austin Metro - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Austin Metro 1.3 Turbo (90 Hp) 1983 - 1990 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςAustin Metro 1.3 Surf (XF) (60 Hp) 1985 - 1990 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςAustin Metro 1.3 L,HLE,S (60 Hp) 1980 - 1990 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςAustin Metro 1.3 (71 Hp) 1980 - 1985 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςAustin Metro 1.3 (69 Hp) 1980 - 1990 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςAustin Metro 1.0 Surf HLE (48 Hp) 1980 - 1990 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςAustin Metro 1.0 (45 Hp) 1980 - 1990 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςAustin Metro 1.0 (41 Hp) 1980 - 1990 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Austin Mini - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Austin Mini MK I - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Austin Mini MK I 850 (34 Hp) 1967 - 1979 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςAustin Mini MK I 1275 GT (53 Hp) 1969 - 1980 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςAustin Mini MK I 1100 Special (45 Hp) 1976 - 1981 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςAustin Mini MK I 1000 Mayfair (42 Hp) 1982 - 1993 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςAustin Mini MK I 1000 Mayfair Sport (41 Hp) 1988 - 1993 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςAustin Mini MK I 1000 (39 Hp) 1967 - 1984 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςAustin Mini MK I 1000 (35 Hp) 1967 - 1984 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Austin Montego - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Austin Montego (XE) - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Austin Montego (XE) 2.0 Turbo (150 Hp) 1984 - 1988 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςAustin Montego (XE) 2.0 Mayfair (113 Hp) 1984 - 1988 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςAustin Montego (XE) 2.0 (101 Hp) 1984 - 1988 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςAustin Montego (XE) 1.6 LS,HL (83 Hp) 1984 - 1988 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςAustin Montego (XE) 1.3 (68 Hp) 1984 - 1988 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Austin Montego Combi (XE) - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Austin Montego Combi (XE) 2.0 HLI (113 Hp) 1984 - 1988 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςAustin Montego Combi (XE) 2.0 (101 Hp) 1984 - 1991 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςAustin Montego Combi (XE) 1.6 LS (83 Hp) 1984 - 1988 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Austin Princess - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Austin Princess 2 - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Austin Princess 2 2200 (112 Hp) 1978 - 1982 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςAustin Princess 2 2000 (94 Hp) 1978 - 1982 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςAustin Princess 2 1700 (88 Hp) 1972 - 1982 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Austin Princess - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Austin Princess 2200 HLS (110 Hp) 1976 - 1978 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςAustin Princess 1800 HL (82 Hp) 1976 - 1978 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις
AcuraAlfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBentleyBMWBugattiCadillacChevroletChryslerCitroenCupraDaciaDaewooDaihatsuDodgeDSFerrariFiatFordGMCGreat WallHavalHondaHummerHyundaiInfinitiJaguarJeepKiaKoenigseggLadaLamborghiniLanciaLand RoverLexusLotusMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMGMiniMitsubishiNIONissanOpelPaganiPeugeotPorscheRAMRenaultRolls-RoyceRoverSaabSeatSkodaSmartSubaruSuzukiTeslaToyotaVauxhallVolkswagenVolvo
Όλες οι μάρκες