Начало >> Блог >> Връзката между коефициента на компресия и икономията на гориво при двигателите с вътрешно горене
Автокаталог НовиниБлог Вход Регистрация Car Specs API
Български ▼

Връзката между коефициента на компресия и икономията на гориво при двигателите с вътрешно горене

26 Март 2021

Няма шофьор, който да не иска да притежава автомобил, който е едновременно мощен и супер икономичен. Такива са возилата, чиито двигатели имат висок коефициент на компресия.

Какво обаче значи това? Най-общо казано, двигателят работи като преобразува химичната енергия, създадена от контролираната експлозия от смесването на въздух и гориво, в механично движение. Всеки двигател си има определен брой цилиндри, в които се намират буталата. Контролираната експлозия придвижва буталото нагоре и надолу, което завърта коляновия вал, който задвижва колелата на автомобила.

бутало

Коефициентът на компресия представлява съотношението между обема на цилиндъра и на горивната камера, когато буталото се намира в най-ниската си възможна позиция и обема на горивната камера, когато буталото се намира в своята възможно най-висока позиция.

Автомобилните инженери са способни да повишат реализираната от автомобила горивна ефективност и икономия, посредством конструирането на агрегати с високи коефициенти на компресия. Колкото е по-висок коефициентът, толкова по-компресиран ще е въздухът в цилиндъра. Това от своя страна е предпоставка за по-мощно възпламеняване на гориво-въздушната смес в двигателя, следователно и по-добро изгаряне на горивото в горивната камера.

Гореописаният тип компресия се нарича статична. Наименованието ѝ идва от факта, че се измерва при напълно затворен всмукателен клапан.

Както вече стана ясно, статичната компресия на двигателя се замерва, когато въздушният всмукателен клапан е плътно затворен. Реално, обаче, нещата стоят по друг начин. Двигателят се движи толкова бързо, че може да се наложи всмукателният клапан да се отвори още веднъж преди буталото да направи един пълен ход. Когато това стане, част от налягането в цилиндъра се освобождава, редуцирайки ефективността. С други думи, има повече място за въздух, така че двигателят изпуска част от генерираната по време на запалването на гориво-въздушната смес енергия.

При динамичния коефициент на компресия се взима предвид и движението на всмукателния въздушен клапан. Инженерите могат да настроят този клапан по такъв начин, че той да се затвори по-рано, помагайки натрупването на налягане в цилиндъра. Също така, двигателят може да се пренастрои така, че този клапан да се затвори и по-късно, но по този начин се изпуска немалко количество въздух, което намалява ефективното оползотворяване на гориво.