Home >> Catalogo Automobilistico >> Talbot >> Talbot scheda Tecnica
Catalogo Automobilistico Accesso Registrati Car Specs API
Italiano ▼

Talbot scheda Tecnica

Talbot 1307-1510 - Scheda Tecnica, Consumi, Dimensioni

Talbot 1307-1510 - Scheda Tecnica, Consumi, Dimensioni

Talbot 1307-1510 Simca 1510 1.6 (88 CV) 1978 - 1980 | Scheda Tecnica, Consumi, DimensioniTalbot 1307-1510 Simca 1510 1.4 (86 CV) 1980 - 1981 | Scheda Tecnica, Consumi, DimensioniTalbot 1307-1510 Simca 1308 1.4 (86 CV) 1978 - 1981 | Scheda Tecnica, Consumi, DimensioniTalbot 1307-1510 Simca 1307 1.3S (82 CV) 1975 - 1978 | Scheda Tecnica, Consumi, DimensioniTalbot 1307-1510 Simca 1510 1.4 (75 CV) 1980 - 1981 | Scheda Tecnica, Consumi, DimensioniTalbot 1307-1510 Simca 1308 1.4 (75 CV) 1978 - 1980 | Scheda Tecnica, Consumi, DimensioniTalbot 1307-1510 Simca 1510 1.6 (73 CV) 1980 - 1983 | Scheda Tecnica, Consumi, DimensioniTalbot 1307-1510 Simca 1510 1.4 (69 CV) 1980 - 1984 | Scheda Tecnica, Consumi, DimensioniTalbot 1307-1510 Simca 1307 1.3 (68 CV) 1975 - 1980 | Scheda Tecnica, Consumi, DimensioniTalbot 1307-1510 Simca 1307 1.3 (60 CV) 1975 - 1980 | Scheda Tecnica, Consumi, DimensioniTalbot 1307-1510 Simca 1307 1.3 (54 CV) 1978 - 1981 | Scheda Tecnica, Consumi, DimensioniTalbot 1307-1510 1510 1.6 (90 CV) 1981 - 1982 | Scheda Tecnica, Consumi, Dimensioni

Talbot 160 - Scheda Tecnica, Consumi, Dimensioni

Talbot 160 - Scheda Tecnica, Consumi, Dimensioni

Talbot 160 1.6 (90 CV) 1976 - 1979 | Scheda Tecnica, Consumi, DimensioniTalbot 160 1.6 (80 CV) 1973 - 1979 | Scheda Tecnica, Consumi, Dimensioni

Talbot 180 - Scheda Tecnica, Consumi, Dimensioni

Talbot 180 - Scheda Tecnica, Consumi, Dimensioni

Talbot 180 2.0 (110 CV) 1973 - 1977 | Scheda Tecnica, Consumi, DimensioniTalbot 180 1.9 D (60 CV) 1982 - 1982 | Scheda Tecnica, Consumi, DimensioniTalbot 180 1.8 (101 CV) 1982 - 1982 | Scheda Tecnica, Consumi, Dimensioni

Talbot Avenger - Scheda Tecnica, Consumi, Dimensioni

Talbot Avenger Estate - Scheda Tecnica, Consumi, Dimensioni

Talbot Avenger Estate 1.6 (70 CV) 1979 - 1981 | Scheda Tecnica, Consumi, DimensioniTalbot Avenger Estate 1.3 (60 CV) 1979 - 1981 | Scheda Tecnica, Consumi, Dimensioni

Talbot Avenger - Scheda Tecnica, Consumi, Dimensioni

Talbot Avenger 1.6 (81 CV) 1979 - 1981 | Scheda Tecnica, Consumi, DimensioniTalbot Avenger 1.6 (70 CV) 1979 - 1981 | Scheda Tecnica, Consumi, DimensioniTalbot Avenger 1.3 (60 CV) 1979 - 1981 | Scheda Tecnica, Consumi, Dimensioni

Talbot Horizon - Scheda Tecnica, Consumi, Dimensioni

Talbot Horizon - Scheda Tecnica, Consumi, Dimensioni

Talbot Horizon 1.9 Diesel (65 CV) 1982 - 1986 | Scheda Tecnica, Consumi, DimensioniTalbot Horizon 1.9 Diesel (64 CV) 1984 - 1986 | Scheda Tecnica, Consumi, DimensioniTalbot Horizon 1.6 (90 CV) 1982 - 1986 | Scheda Tecnica, Consumi, DimensioniTalbot Horizon 1.4 (83 CV) 1979 - 1986 | Scheda Tecnica, Consumi, DimensioniTalbot Horizon 1.4 (69 CV) 1979 - 1986 | Scheda Tecnica, Consumi, DimensioniTalbot Horizon 1.4 (65 CV) 1982 - 1984 | Scheda Tecnica, Consumi, DimensioniTalbot Horizon 1.3 (68 CV) 1978 - 1980 | Scheda Tecnica, Consumi, DimensioniTalbot Horizon 1.3 (58 CV) 1978 - 1984 | Scheda Tecnica, Consumi, DimensioniTalbot Horizon 1.3 (54 CV) 1981 - 1986 | Scheda Tecnica, Consumi, DimensioniTalbot Horizon 1.1 (54 CV) 1979 - 1984 | Scheda Tecnica, Consumi, Dimensioni

Talbot Matra Bagheera - Scheda Tecnica, Consumi, Dimensioni

Talbot Matra Bagheera (X) - Scheda Tecnica, Consumi, Dimensioni

Talbot Matra Bagheera (X) 1.4 (X6550) (90 CV) 1975 - 1979 | Scheda Tecnica, Consumi, DimensioniTalbot Matra Bagheera (X) 1.4 (X6) (90 CV) 1979 - 1980 | Scheda Tecnica, Consumi, DimensioniTalbot Matra Bagheera (X) 1.4 (X6) (84 CV) 1979 - 1980 | Scheda Tecnica, Consumi, DimensioniTalbot Matra Bagheera (X) 1.3 (X3550) (84 CV) 1973 - 1978 | Scheda Tecnica, Consumi, Dimensioni

Talbot Murena - Scheda Tecnica, Consumi, Dimensioni

Talbot Murena - Scheda Tecnica, Consumi, Dimensioni

Talbot Murena 2.1 S (140 CV) 1983 - 1985 | Scheda Tecnica, Consumi, DimensioniTalbot Murena 2.1 (116 CV) 1980 - 1984 | Scheda Tecnica, Consumi, DimensioniTalbot Murena 1.6 (90 CV) 1981 - 1985 | Scheda Tecnica, Consumi, Dimensioni

Talbot Rancho - Scheda Tecnica, Consumi, Dimensioni

Talbot Rancho - Scheda Tecnica, Consumi, Dimensioni

Talbot Rancho 1.4 (80 CV) 1979 - 1984 | Scheda Tecnica, Consumi, Dimensioni

Talbot Samba - Scheda Tecnica, Consumi, Dimensioni

Talbot Samba (51A) - Scheda Tecnica, Consumi, Dimensioni

Talbot Samba (51A) 1.4 Rallye (79 CV) 1983 - 1986 | Scheda Tecnica, Consumi, DimensioniTalbot Samba (51A) 1.4 (72 CV) 1981 - 1986 | Scheda Tecnica, Consumi, DimensioniTalbot Samba (51A) 1.4 (60 CV) 1983 - 1986 | Scheda Tecnica, Consumi, DimensioniTalbot Samba (51A) 1.2 Rallye (88 CV) 1983 - 1986 | Scheda Tecnica, Consumi, DimensioniTalbot Samba (51A) 1.1 (50 CV) 1981 - 1986 | Scheda Tecnica, Consumi, DimensioniTalbot Samba (51A) 0.9 (45 CV) 1981 - 1985 | Scheda Tecnica, Consumi, Dimensioni

Talbot Samba Cabrio (51E) - Scheda Tecnica, Consumi, Dimensioni

Talbot Samba Cabrio (51E) 1.4 (79 CV) 1981 - 1986 | Scheda Tecnica, Consumi, Dimensioni

Talbot Simca - Scheda Tecnica, Consumi, Dimensioni

Talbot Simca Sunbeam - Scheda Tecnica, Consumi, Dimensioni

Talbot Simca Sunbeam 2.1 Lotus (155 CV) 1979 - 1982 | Scheda Tecnica, Consumi, DimensioniTalbot Simca Sunbeam 2.1 Lotus (150 CV) 1979 - 1981 | Scheda Tecnica, Consumi, DimensioniTalbot Simca Sunbeam 1.6 Ti (101 CV) 1978 - 1983 | Scheda Tecnica, Consumi, DimensioniTalbot Simca Sunbeam 1.6 (80 CV) 1978 - 1981 | Scheda Tecnica, Consumi, DimensioniTalbot Simca Sunbeam 1.6 (70 CV) 1977 - 1981 | Scheda Tecnica, Consumi, DimensioniTalbot Simca Sunbeam 1.3 (60 CV) 1977 - 1981 | Scheda Tecnica, Consumi, DimensioniTalbot Simca Sunbeam 1.3 (54 CV) 1977 - 1981 | Scheda Tecnica, Consumi, DimensioniTalbot Simca Sunbeam 0.9 (42 CV) 1977 - 1981 | Scheda Tecnica, Consumi, Dimensioni

Talbot Simca 1000 - Scheda Tecnica, Consumi, Dimensioni

Talbot Simca 1000 1006 SR,GLS (54 CV) 1976 - 1978 | Scheda Tecnica, Consumi, DimensioniTalbot Simca 1000 1005 LS,GLS (39 CV) 1976 - 1978 | Scheda Tecnica, Consumi, DimensioniTalbot Simca 1000 1.3 Spezial (60 CV) 1974 - 1977 | Scheda Tecnica, Consumi, DimensioniTalbot Simca 1000 1.3 Rallye 3 (103 CV) 1978 - 1978 | Scheda Tecnica, Consumi, DimensioniTalbot Simca 1000 1.3 Rallye 2 (86 CV) 1976 - 1977 | Scheda Tecnica, Consumi, DimensioniTalbot Simca 1000 1.3 Rallye 2 (82 CV) 1972 - 1976 | Scheda Tecnica, Consumi, DimensioniTalbot Simca 1000 1.3 Rallye 1 (60 CV) 1972 - 1977 | Scheda Tecnica, Consumi, DimensioniTalbot Simca 1000 1.1 Spezial (53 CV) 1968 - 1975 | Scheda Tecnica, Consumi, DimensioniTalbot Simca 1000 1.1 Rallye (53 CV) 1970 - 1972 | Scheda Tecnica, Consumi, DimensioniTalbot Simca 1000 0.9 LS,GL (44 CV) 1970 - 1975 | Scheda Tecnica, Consumi, DimensioniTalbot Simca 1000 0.9 GL,GLS (44 CV) 1961 - 1972 | Scheda Tecnica, Consumi, DimensioniTalbot Simca 1000 0.9 (39 CV) 1961 - 1975 | Scheda Tecnica, Consumi, Dimensioni

Talbot Simca 1100 Break/tourisme - Scheda Tecnica, Consumi, Dimensioni

Talbot Simca 1100 Break/tourisme 1.3 Spezial (75 CV) 1974 - 1976 | Scheda Tecnica, Consumi, DimensioniTalbot Simca 1100 Break/tourisme 1.1 (60 CV) 1976 - 1979 | Scheda Tecnica, Consumi, DimensioniTalbot Simca 1100 Break/tourisme 1.1 (60 CV) 1970 - 1972 | Scheda Tecnica, Consumi, DimensioniTalbot Simca 1100 Break/tourisme 1.1 (56 CV) 1968 - 1972 | Scheda Tecnica, Consumi, DimensioniTalbot Simca 1100 Break/tourisme 1.1 (50 CV) 1976 - 1980 | Scheda Tecnica, Consumi, Dimensioni

Talbot Simca 1100 Hatchback - Scheda Tecnica, Consumi, Dimensioni

Talbot Simca 1100 Hatchback 1.3 Spezial TI (82 CV) 1972 - 1977 | Scheda Tecnica, Consumi, DimensioniTalbot Simca 1100 Hatchback 1.2 Spezial (75 CV) 1971 - 1977 | Scheda Tecnica, Consumi, DimensioniTalbot Simca 1100 Hatchback 1.1 LS,GLS (60 CV) 1968 - 1976 | Scheda Tecnica, Consumi, DimensioniTalbot Simca 1100 Hatchback 1.1 LS,GLS (56 CV) 1968 - 1972 | Scheda Tecnica, Consumi, DimensioniTalbot Simca 1100 Hatchback 1.1 LS,GLS (54 CV) 1973 - 1977 | Scheda Tecnica, Consumi, DimensioniTalbot Simca 1100 Hatchback 1.1 LE,LX,GLS,ES (58 CV) 1976 - 1980 | Scheda Tecnica, Consumi, DimensioniTalbot Simca 1100 Hatchback 1.1 LE,LX,GLS,ES (50 CV) 1976 - 1980 | Scheda Tecnica, Consumi, DimensioniTalbot Simca 1100 Hatchback 0.9 LS (48 CV) 1970 - 1972 | Scheda Tecnica, Consumi, DimensioniTalbot Simca 1100 Hatchback 0.9 LE (47 CV) 1976 - 1980 | Scheda Tecnica, Consumi, Dimensioni

Talbot Simca 1609/1610 - Scheda Tecnica, Consumi, Dimensioni

Talbot Simca 1609/1610 1610 2.0 D (60 CV) 1976 - 1980 | Scheda Tecnica, Consumi, DimensioniTalbot Simca 1609/1610 1610 1.8 (101 CV) 1976 - 1980 | Scheda Tecnica, Consumi, DimensioniTalbot Simca 1609/1610 1609 1.6 (90 CV) 1976 - 1978 | Scheda Tecnica, Consumi, Dimensioni

Talbot Simca 1301 - Scheda Tecnica, Consumi, Dimensioni

Talbot Simca 1301 1.3 Spezial (69 CV) 1970 - 1972 | Scheda Tecnica, Consumi, DimensioniTalbot Simca 1301 1.3 Spezial (67 CV) 1973 - 1976 | Scheda Tecnica, Consumi, DimensioniTalbot Simca 1301 1.3 Spezial (54 CV) 1974 - 1976 | Scheda Tecnica, Consumi, DimensioniTalbot Simca 1301 1.3 LS (60 CV) 1966 - 1972 | Scheda Tecnica, Consumi, DimensioniTalbot Simca 1301 1.3 LS,GL,GLS (54 CV) 1966 - 1972 | Scheda Tecnica, Consumi, Dimensioni

Talbot Simca 1501 - Scheda Tecnica, Consumi, Dimensioni

Talbot Simca 1501 1.5 Spezial (82 CV) 1970 - 1972 | Scheda Tecnica, Consumi, DimensioniTalbot Simca 1501 1.5 Spezial (71 CV) 1973 - 1976 | Scheda Tecnica, Consumi, DimensioniTalbot Simca 1501 1.5 Autom. (72 CV) 1966 - 1972 | Scheda Tecnica, Consumi, DimensioniTalbot Simca 1501 1.5 (69 CV) 1966 - 1972 | Scheda Tecnica, Consumi, Dimensioni

Talbot Simca 1501 Break/tourisme - Scheda Tecnica, Consumi, Dimensioni

Talbot Simca 1501 Break/tourisme 1.5 Spezial (82 CV) 1970 - 1972 | Scheda Tecnica, Consumi, DimensioniTalbot Simca 1501 Break/tourisme 1.5 Spezial (71 CV) 1973 - 1976 | Scheda Tecnica, Consumi, DimensioniTalbot Simca 1501 Break/tourisme 1.5 Autom. (72 CV) 1966 - 1972 | Scheda Tecnica, Consumi, DimensioniTalbot Simca 1501 Break/tourisme 1.5 (69 CV) 1966 - 1972 | Scheda Tecnica, Consumi, Dimensioni

Talbot Simca 1301 Tourisme - Scheda Tecnica, Consumi, Dimensioni

Talbot Simca 1301 Tourisme 1.3 Spezial (69 CV) 1970 - 1972 | Scheda Tecnica, Consumi, DimensioniTalbot Simca 1301 Tourisme 1.3 (54 CV) 1966 - 1972 | Scheda Tecnica, Consumi, Dimensioni

Talbot Solara - Scheda Tecnica, Consumi, Dimensioni

Talbot Solara (facelift 1980) - Scheda Tecnica, Consumi, Dimensioni

Talbot Solara (facelift 1980) 1.6 (90 CV) 1981 - 1986 | Scheda Tecnica, Consumi, DimensioniTalbot Solara (facelift 1980) 1.6 (88 CV) 1980 - 1981 | Scheda Tecnica, Consumi, DimensioniTalbot Solara (facelift 1980) 1.6 (73 CV) 1981 - 1984 | Scheda Tecnica, Consumi, DimensioniTalbot Solara (facelift 1980) 1.6 (69 CV) 1982 - 1984 | Scheda Tecnica, Consumi, DimensioniTalbot Solara (facelift 1980) 1.3 (54 CV) 1980 - 1986 | Scheda Tecnica, Consumi, Dimensioni

Talbot Tagora - Scheda Tecnica, Consumi, Dimensioni

Talbot Tagora - Scheda Tecnica, Consumi, Dimensioni

Talbot Tagora 2.6 (166 CV) 1981 - 1983 | Scheda Tecnica, Consumi, DimensioniTalbot Tagora 2.3 Turbo Diesel (80 CV) 1981 - 1987 | Scheda Tecnica, Consumi, DimensioniTalbot Tagora 2.1 (116 CV) 1980 - 1983 | Scheda Tecnica, Consumi, Dimensioni
AcuraAlfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBentleyBMWBugattiCadillacChevroletChryslerCitroenCupraDaciaDaewooDaihatsuDodgeDSFerrariFiatFordGMCGreat WallHavalHondaHummerHyundaiInfinitiJaguarJeepKiaKoenigseggLadaLamborghiniLanciaLand RoverLexusLotusMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMGMiniMitsubishiNIONissanOpelPaganiPeugeotPorscheRAMRenaultRolls-RoyceRoverSaabSeatSkodaSmartSubaruSuzukiTeslaToyotaVauxhallVolkswagenVolvo
Tutte le marche