Αρχική >> Κατάλογος αυτοκινήτου >> Pontiac >> Pontiac χαρακτηριστικά
Κατάλογος αυτοκινήτου Είσοδος εγγραφή Car Specs API
Ελληνικά ▼

Pontiac χαρακτηριστικά

Pontiac 6000 - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Pontiac 6000 - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Pontiac 6000 3.1 i V6 (141 Hp) 1988 - 1991 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac 6000 2.5 i (106 Hp) 1981 - 1991 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Pontiac Aztec - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Pontiac Aztec - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Pontiac Aztec 3.4 i V6 FWD (188 Hp) 2000 - 2005 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Aztec 3.4 i V6 AWD (188 Hp) 2000 - 2005 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Pontiac Bonneville - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Pontiac Bonneville (H) - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Pontiac Bonneville (H) 3.8 i V6 SSEi (243 Hp) 1999 - 2005 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Bonneville (H) 3.8 i V6 (208 Hp) 1999 - 2005 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Bonneville (H) 3.8 i V6 SE/SLE (203 Hp) 1999 - 2005 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Pontiac Bonneville II - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Pontiac Bonneville II 3.8 i V6 SSEi (240 Hp) 1995 - 1999 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Bonneville II 3.8 i V6 SSEi (228 Hp) 1991 - 1999 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Bonneville II 3.8 i V6 SSEi (208 Hp) 1991 - 1999 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Bonneville II 3.8 i V6 SSE (205 Hp) 1991 - 1999 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Bonneville II 3.8 i V6 (172 Hp) 1991 - 1999 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Pontiac Bonneville - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Pontiac Bonneville 3.8 i V6 (167 Hp) 1986 - 1991 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Pontiac Fiero - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Pontiac Fiero - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Pontiac Fiero Sport 2.5 (93 Hp) 1983 - 1988 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Fiero GT 2.8 V6 (142 Hp) 1983 - 1988 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Fiero 2.8 V6 (137 Hp) Automatic 1983 - 1988 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Pontiac Firebird - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Pontiac Firebird IV - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Pontiac Firebird IV 5.7i V8 (329 Hp) Automatic 2000 - 2002 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Firebird IV 5.7i V8 (329 Hp) 2000 - 2002 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Firebird IV 5.7i V8 (314 Hp) Automatic 2000 - 2002 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Firebird IV 5.7i V8 (314 Hp) 2000 - 2002 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Firebird IV 5.7i V8 Trans Am (275 Hp) Automatic 1992 - 1999 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Firebird IV 5.7i V8 Trans Am (275 Hp) 1992 - 1999 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Firebird IV 5.7i V8 Trans Am (269 Hp) Automatic 1992 - 1999 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Firebird IV 5.7i V8 Trans Am (269 Hp) 1992 - 1999 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Firebird IV 5.7 i V8 Trans Am (309 Hp) 1995 - 2002 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Firebird IV 5.7 i V8 Trans Am (265 Hp) 1992 - 2002 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Firebird IV 3.8i V6 (208 Hp) Automatic 1995 - 2002 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Firebird IV 3.8i V6 (208 Hp) 1995 - 2002 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Firebird IV 3.8i V6 (196 Hp) Automatic 1995 - 2002 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Firebird IV 3.8i V6 (196 Hp) 1995 - 2002 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Firebird IV 3.8 i V6 (203 Hp) 1995 - 2002 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Firebird IV 3.4i V6 (148 Hp) Automatic 1992 - 1995 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Firebird IV 3.4i V6 (148 Hp) 1992 - 1995 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Firebird IV 3.4 i V6 (162 Hp) 1992 - 1995 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Pontiac Firebird IV Cabrio - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Pontiac Firebird IV Cabrio 5.7i V8 (329 Hp) Automatic 2000 - 2002 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Firebird IV Cabrio 5.7i V8 (329 Hp) 2000 - 2002 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Firebird IV Cabrio 5.7i V8 (314 Hp) Automatic 2000 - 2002 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Firebird IV Cabrio 5.7i V8 (314 Hp) 2000 - 2002 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Firebird IV Cabrio 5.7i V8 (285 Hp) Automatic 1995 - 1998 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Firebird IV Cabrio 5.7i V8 (285 Hp) 1995 - 1998 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Firebird IV Cabrio 5.7i V8 (279 Hp) Automatic 1992 - 2000 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Firebird IV Cabrio 5.7i V8 (279 Hp) 1992 - 2000 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Firebird IV Cabrio 5.7i V8 Trans Am (275 Hp) Automatic 1992 - 2000 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Firebird IV Cabrio 5.7i V8 Trans Am (275 Hp) 1992 - 2000 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Firebird IV Cabrio 5.7 i V8 (309 Hp) 1995 - 1999 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Firebird IV Cabrio 3.8i V6 (208 Hp) Automatic 1995 - 2002 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Firebird IV Cabrio 3.8i V6 (208 Hp) 1995 - 2002 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Firebird IV Cabrio 3.8 i V6 (203 Hp) 1995 - 2002 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Firebird IV Cabrio 3.4i V6 (148 Hp) Automatic 1995 - 1995 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Firebird IV Cabrio 3.4i V6 (148 Hp) 1995 - 1995 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Firebird IV Cabrio 3.4 i V6 (162 Hp) 1995 - 1995 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Pontiac Firebird III - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Pontiac Firebird III 5.0i V8 (210 Hp) 1985 - 1992 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Firebird III 5.0 V8 (165 Hp) 1982 - 1989 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Firebird III 5.0 V8 (145 Hp) 1982 - 1989 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Firebird III 3.8T (276 Hp) 1989 - 1992 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Firebird III 2.8L (102 Hp) 1982 - 1989 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Firebird III 2.8i (135 Hp) 1985 - 1992 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Firebird III 2.5L (90 Hp) 1982 - 1986 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Pontiac G6 - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Pontiac G6 - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Pontiac G6 3.9 i V6 12V GTP (243 Hp) 2004 - 2006 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac G6 3.4 i V6 12V GT (204 Hp) 2004 - 2006 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac G6 2.4 i 16V (170 Hp) 2004 - 2010 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Pontiac G6 Coupe - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Pontiac G6 Coupe 3.9i V6 12V GTP (243 Hp) Automatic 2004 - 2007 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac G6 Coupe 3.9i V6 12V GTP (243 Hp) 2004 - 2007 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac G6 Coupe 3.5 i V6 12V GT (204 Hp) 2004 - 2006 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Pontiac G6 Convertible - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Pontiac G6 Convertible 3.9 i V6 12V GTP (243 Hp) 2004 - 2007 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac G6 Convertible 3.5 i V6 12V GT (204 Hp) 2004 - 2006 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Pontiac G8 - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Pontiac G8 - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Pontiac G8 GT 6.0 V8 (361 Hp) Automatic 2009 - 2009 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac G8 3.6 V6 (256 Hp) Automatic 2008 - 2009 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Pontiac Grand AM - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Pontiac Grand AM (H) - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Pontiac Grand AM (H) 3.4 i V6 GT (177 Hp) 1998 - 2004 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Grand AM (H) 3.4 i V6 GT (173 Hp) 1998 - 2004 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Grand AM (H) 3.3 i V6 (160 Hp) 1992 - 1998 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Grand AM (H) 3.1 i V6 (155 Hp) 1992 - 1998 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Grand AM (H) 3.0 V6 (125 Hp) Automatic 1984 - 1988 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Grand AM (H) 3.0 V6 (125 Hp) 1984 - 1988 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Grand AM (H) 2.5 (98 Hp) Automatic 1987 - 1988 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Grand AM (H) 2.5 (98 Hp) 1987 - 1988 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Grand AM (H) 2.5 (92 Hp) Automatic 1984 - 1986 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Grand AM (H) 2.5 (92 Hp) 1984 - 1986 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Grand AM (H) 2.5 (150 Hp) Automatic 1989 - 1991 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Grand AM (H) 2.5 (150 Hp) 1989 - 1991 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Grand AM (H) 2.4i (152 Hp) Automatic 1992 - 1998 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Grand AM (H) 2.4i (152 Hp) 1992 - 1998 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Grand AM (H) 2.4 i 16V SE (152 Hp) 1998 - 2002 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Grand AM (H) 2.3L Quad 4 (180 Hp) MT 1990 - 1991 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Grand AM (H) 2.3L Quad 4 (180 Hp) Automatic 1990 - 1991 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Grand AM (H) 2.3 (150 Hp) Quad 4 Automatic 1988 - 1989 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Grand AM (H) 2.3 (150 Hp) Quad 4 1988 - 1989 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Grand AM (H) 2.2i 16V (141 Hp) Automatic 2002 - 2004 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Grand AM (H) 2.2i 16V (141 Hp) 2002 - 2004 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Grand AM (H) 2.0 (167 Hp) Automatic 1987 - 1989 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Grand AM (H) 2.0 (167 Hp) 1987 - 1989 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Pontiac Grand AM Coupe (H) - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Pontiac Grand AM Coupe (H) 3.4 i V6 GT (177 Hp) 1998 - 2004 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Grand AM Coupe (H) 3.4 i V6 GT (172 Hp) 1998 - 2004 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Grand AM Coupe (H) 3.3i V6 (160 Hp) Automatic 1991 - 1998 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Grand AM Coupe (H) 3.1i V6 (155 Hp) Automatic 1991 - 1998 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Grand AM Coupe (H) 2.4i (152 Hp) Automatic 1991 - 1998 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Grand AM Coupe (H) 2.4i (152 Hp) 1991 - 1998 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Grand AM Coupe (H) 2.4 i 16V SE (152 Hp) 1998 - 2002 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Grand AM Coupe (H) 2.4 (152 Hp) Automatic 1991 - 1998 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Grand AM Coupe (H) 2.4 (152 Hp) 1991 - 1998 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Grand AM Coupe (H) 2.2i 16V (141 Hp) Automatic 1998 - 2004 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Grand AM Coupe (H) 2.2i 16V (141 Hp) 1998 - 2004 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Pontiac Grand Prix - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Pontiac Grand Prix (_IX_) - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Pontiac Grand Prix (_IX_) 5.3 i V8 GXP (307 Hp) 2006 - 2008 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Grand Prix (_IX_) 3.8 i V6 12V GTP Comp G (263 Hp) 2003 - 2008 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Grand Prix (_IX_) 3.8 i V6 12V GTP (263 Hp) 2003 - 2008 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Grand Prix (_IX_) 3.8 i V6 12V GT (203 Hp) 2003 - 2008 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Pontiac Grand Prix Coupe VI (W) - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Pontiac Grand Prix Coupe VI (W) 3.8 i V6 GTP (243 Hp) 1996 - 2003 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Grand Prix Coupe VI (W) 3.8 i V6 (203 Hp) 2001 - 2003 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Grand Prix Coupe VI (W) 3.8 i V6 GT (197 Hp) 1996 - 2001 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Grand Prix Coupe VI (W) 3.1 i V6 SE (162 Hp) 1996 - 2001 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Pontiac Grand Prix VI (W) - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Pontiac Grand Prix VI (W) 3.8 i V6 GTP (243 Hp) 1996 - 2003 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Grand Prix VI (W) 3.8 i V6 GT (203 Hp) 1996 - 2003 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Grand Prix VI (W) 3.8 i V6 GT (197 Hp) 1996 - 2003 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Grand Prix VI (W) 3.1 i V6 SE (177 Hp) 1996 - 2003 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Grand Prix VI (W) 3.1 i V6 SE (162 Hp) 1996 - 2001 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Pontiac Grand Prix V (W) - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Pontiac Grand Prix IV (LJ) - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Pontiac GTO - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Pontiac GTO - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Pontiac GTO 6.0 i V8 16V (405 Hp) 2005 - 2006 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac GTO 5.7i V8 16V (344 Hp) Automatic 2004 - 2005 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac GTO 5.7i V8 16V (344 Hp) 2004 - 2005 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Pontiac LeMans - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Pontiac LeMans - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Pontiac LeMans 1.6 (74 Hp) 1988 - 1993 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Pontiac Montana - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Pontiac Montana (U) - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Pontiac Montana (U) 3.4i V6 (186 Hp) 1996 - 2004 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Montana (U) 3.4 i V6 AWD L (187 Hp) 2002 - 2004 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Montana (U) 3.4 i V6 (186 Hp) 1996 - 2004 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Pontiac Phoenix - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Pontiac Phoenix - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Pontiac Phoenix 2.8 (116 Hp) 1979 - 1981 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Pontiac Phoenix Coupe - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Pontiac Phoenix Coupe 2.8 (117 Hp) 1979 - 1981 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Pontiac Solstice - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Pontiac Solstice - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Pontiac Solstice 2.4 i 16V (179 Hp) 2005 - 2009 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Pontiac Sunbird - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Pontiac Sunbird - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Pontiac Sunbird 3.8 (113 Hp) 1975 - 1994 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Pontiac Sunfire - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Pontiac Sunfire Coupe - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Pontiac Sunfire Coupe 2.4 i 16V (152 Hp) 1996 - 2002 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Sunfire Coupe 2.3i 16V (147 Hp) Automatic 1994 - 1996 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Sunfire Coupe 2.3i 16V (147 Hp) 1994 - 1996 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Sunfire Coupe 2.2i 16V Ecotec (141 Hp) Automatic 2002 - 2005 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Sunfire Coupe 2.2i 16V Ecotec (141 Hp) 2002 - 2005 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Sunfire Coupe 2.2 i (117 Hp) 1994 - 2002 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Pontiac Sunfire Sedan - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Pontiac Sunfire Sedan 2.4 i 16V (152 Hp) 1996 - 2002 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Sunfire Sedan 2.3i 16V (147 Hp) Automatic 1994 - 1996 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Sunfire Sedan 2.3i 16V (147 Hp) 1994 - 1996 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Sunfire Sedan 2.2i 16V Ecotec (141 Hp) Automatic 2002 - 2005 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Sunfire Sedan 2.2i 16V Ecotec (141 Hp) 2002 - 2005 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Sunfire Sedan 2.2i (122 Hp) Automatic 1994 - 1997 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Sunfire Sedan 2.2i (122 Hp) 1994 - 1997 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Sunfire Sedan 2.2 i (117 Hp) 1994 - 1999 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Pontiac Sunfire Cabrio - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Pontiac Sunfire Cabrio 2.4 i 16V (152 Hp) 1995 - 1999 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Sunfire Cabrio 2.2 i (122 Hp) 1995 - 1999 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Sunfire Cabrio 2.2 i (117 Hp) 1995 - 1999 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Pontiac Torrent - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Pontiac Torrent - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Pontiac Torrent 3.4 i V6 12V AWD (186 Hp) 2005 - 2009 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Torrent 3.4 i V6 12V (186 Hp) 2005 - 2009 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Pontiac Trans Sport - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Pontiac Trans Sport II - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Pontiac Trans Sport II 3.4 i V6 Long (182 Hp) 1996 - 1999 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Trans Sport II 3.4 i V6 (182 Hp) 1996 - 1999 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Pontiac Trans Sport - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Pontiac Trans Sport 3.8 i V6 (175 Hp) 1989 - 1996 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Trans Sport 3.1 i V6 SE (122 Hp) 1989 - 1996 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Trans Sport 2.3 i 16V (137 Hp) 1993 - 1996 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Pontiac Vibe - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Pontiac Vibe - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Pontiac Vibe 1.8i 16V (130 Hp) AWD Automatic 2002 - 2008 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Vibe 1.8i 16V (130 Hp) AWD 2002 - 2008 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Vibe 1.8i 16V (130 Hp) Automatic 2002 - 2008 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Vibe 1.8i 16V (130 Hp) 2002 - 2008 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Vibe 1.8 i 16V (182 Hp) 2002 - 2008 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςPontiac Vibe 1.8 i 16V AWD (124 Hp) 2002 - 2008 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις
AcuraAlfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBentleyBMWBugattiCadillacChevroletChryslerCitroenCupraDaciaDaewooDaihatsuDodgeDSFerrariFiatFordGMCGreat WallHavalHondaHummerHyundaiInfinitiJaguarJeepKiaKoenigseggLadaLamborghiniLanciaLand RoverLexusLotusMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMGMiniMitsubishiNIONissanOpelPaganiPeugeotPorscheRAMRenaultRolls-RoyceRoverSaabSeatSkodaSmartSubaruSuzukiTeslaToyotaVauxhallVolkswagenVolvo
Όλες οι μάρκες