Αρχική >> Κατάλογος αυτοκινήτου >> Talbot >> Talbot χαρακτηριστικά
Κατάλογος αυτοκινήτου Είσοδος εγγραφή Car Specs API
Ελληνικά ▼

Talbot χαρακτηριστικά

Talbot 1307-1510 - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Talbot 1307-1510 - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Talbot 1307-1510 Simca 1510 1.6 (88 Hp) 1978 - 1980 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςTalbot 1307-1510 Simca 1510 1.4 (86 Hp) 1980 - 1981 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςTalbot 1307-1510 Simca 1308 1.4 (86 Hp) 1978 - 1981 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςTalbot 1307-1510 Simca 1307 1.3S (82 Hp) 1975 - 1978 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςTalbot 1307-1510 Simca 1510 1.4 (75 Hp) 1980 - 1981 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςTalbot 1307-1510 Simca 1308 1.4 (75 Hp) 1978 - 1980 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςTalbot 1307-1510 Simca 1510 1.6 (73 Hp) 1980 - 1983 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςTalbot 1307-1510 Simca 1510 1.4 (69 Hp) 1980 - 1984 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςTalbot 1307-1510 Simca 1307 1.3 (68 Hp) 1975 - 1980 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςTalbot 1307-1510 Simca 1307 1.3 (60 Hp) 1975 - 1980 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςTalbot 1307-1510 Simca 1307 1.3 (54 Hp) 1978 - 1981 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςTalbot 1307-1510 1510 1.6 (90 Hp) 1981 - 1982 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Talbot 160 - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Talbot 160 - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Talbot 160 1.6 (90 Hp) 1976 - 1979 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςTalbot 160 1.6 (80 Hp) 1973 - 1979 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Talbot 180 - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Talbot 180 - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Talbot 180 2.0 (110 Hp) 1973 - 1977 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςTalbot 180 1.9 D (60 Hp) 1982 - 1982 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςTalbot 180 1.8 (101 Hp) 1982 - 1982 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Talbot Avenger - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Talbot Avenger Estate - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Talbot Avenger Estate 1.6 (70 Hp) 1979 - 1981 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςTalbot Avenger Estate 1.3 (60 Hp) 1979 - 1981 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Talbot Avenger - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Talbot Avenger 1.6 (81 Hp) 1979 - 1981 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςTalbot Avenger 1.6 (70 Hp) 1979 - 1981 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςTalbot Avenger 1.3 (60 Hp) 1979 - 1981 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Talbot Horizon - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Talbot Horizon - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Talbot Horizon 1.9 Diesel (65 Hp) 1982 - 1986 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςTalbot Horizon 1.9 Diesel (64 Hp) 1984 - 1986 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςTalbot Horizon 1.6 (90 Hp) 1982 - 1986 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςTalbot Horizon 1.4 (83 Hp) 1979 - 1986 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςTalbot Horizon 1.4 (69 Hp) 1979 - 1986 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςTalbot Horizon 1.4 (65 Hp) 1982 - 1984 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςTalbot Horizon 1.3 (68 Hp) 1978 - 1980 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςTalbot Horizon 1.3 (58 Hp) 1978 - 1984 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςTalbot Horizon 1.3 (54 Hp) 1981 - 1986 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςTalbot Horizon 1.1 (54 Hp) 1979 - 1984 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Talbot Matra Bagheera - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Talbot Matra Bagheera (X) - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Talbot Matra Bagheera (X) 1.4 (X6550) (90 Hp) 1975 - 1979 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςTalbot Matra Bagheera (X) 1.4 (X6) (90 Hp) 1979 - 1980 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςTalbot Matra Bagheera (X) 1.4 (X6) (84 Hp) 1979 - 1980 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςTalbot Matra Bagheera (X) 1.3 (X3550) (84 Hp) 1973 - 1978 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Talbot Murena - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Talbot Murena - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Talbot Murena 2.1 S (140 Hp) 1983 - 1985 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςTalbot Murena 2.1 (116 Hp) 1980 - 1984 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςTalbot Murena 1.6 (90 Hp) 1981 - 1985 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Talbot Rancho - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Talbot Rancho - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Talbot Rancho 1.4 (80 Hp) 1979 - 1984 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Talbot Samba - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Talbot Samba (51A) - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Talbot Samba (51A) 1.4 Rallye (79 Hp) 1983 - 1986 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςTalbot Samba (51A) 1.4 (72 Hp) 1981 - 1986 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςTalbot Samba (51A) 1.4 (60 Hp) 1983 - 1986 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςTalbot Samba (51A) 1.2 Rallye (88 Hp) 1983 - 1986 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςTalbot Samba (51A) 1.1 (50 Hp) 1981 - 1986 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςTalbot Samba (51A) 0.9 (45 Hp) 1981 - 1985 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Talbot Samba Cabrio (51E) - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Talbot Samba Cabrio (51E) 1.4 (79 Hp) 1981 - 1986 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Talbot Simca - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Talbot Simca Sunbeam - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Talbot Simca Sunbeam 2.1 Lotus (155 Hp) 1979 - 1982 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςTalbot Simca Sunbeam 2.1 Lotus (150 Hp) 1979 - 1981 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςTalbot Simca Sunbeam 1.6 Ti (101 Hp) 1978 - 1983 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςTalbot Simca Sunbeam 1.6 (80 Hp) 1978 - 1981 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςTalbot Simca Sunbeam 1.6 (70 Hp) 1977 - 1981 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςTalbot Simca Sunbeam 1.3 (60 Hp) 1977 - 1981 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςTalbot Simca Sunbeam 1.3 (54 Hp) 1977 - 1981 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςTalbot Simca Sunbeam 0.9 (42 Hp) 1977 - 1981 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Talbot Simca 1000 - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Talbot Simca 1000 1006 SR,GLS (54 Hp) 1976 - 1978 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςTalbot Simca 1000 1005 LS,GLS (39 Hp) 1976 - 1978 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςTalbot Simca 1000 1.3 Spezial (60 Hp) 1974 - 1977 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςTalbot Simca 1000 1.3 Rallye 3 (103 Hp) 1978 - 1978 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςTalbot Simca 1000 1.3 Rallye 2 (86 Hp) 1976 - 1977 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςTalbot Simca 1000 1.3 Rallye 2 (82 Hp) 1972 - 1976 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςTalbot Simca 1000 1.3 Rallye 1 (60 Hp) 1972 - 1977 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςTalbot Simca 1000 1.1 Spezial (53 Hp) 1968 - 1975 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςTalbot Simca 1000 1.1 Rallye (53 Hp) 1970 - 1972 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςTalbot Simca 1000 0.9 LS,GL (44 Hp) 1970 - 1975 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςTalbot Simca 1000 0.9 GL,GLS (44 Hp) 1961 - 1972 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςTalbot Simca 1000 0.9 (39 Hp) 1961 - 1975 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Talbot Simca 1100 Break/tourisme - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Talbot Simca 1100 Break/tourisme 1.3 Spezial (75 Hp) 1974 - 1976 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςTalbot Simca 1100 Break/tourisme 1.1 (60 Hp) 1976 - 1979 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςTalbot Simca 1100 Break/tourisme 1.1 (60 Hp) 1970 - 1972 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςTalbot Simca 1100 Break/tourisme 1.1 (56 Hp) 1968 - 1972 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςTalbot Simca 1100 Break/tourisme 1.1 (50 Hp) 1976 - 1980 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Talbot Simca 1100 Hatchback - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Talbot Simca 1100 Hatchback 1.3 Spezial TI (82 Hp) 1972 - 1977 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςTalbot Simca 1100 Hatchback 1.2 Spezial (75 Hp) 1971 - 1977 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςTalbot Simca 1100 Hatchback 1.1 LS,GLS (60 Hp) 1968 - 1976 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςTalbot Simca 1100 Hatchback 1.1 LS,GLS (56 Hp) 1968 - 1972 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςTalbot Simca 1100 Hatchback 1.1 LS,GLS (54 Hp) 1973 - 1977 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςTalbot Simca 1100 Hatchback 1.1 LE,LX,GLS,ES (58 Hp) 1976 - 1980 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςTalbot Simca 1100 Hatchback 1.1 LE,LX,GLS,ES (50 Hp) 1976 - 1980 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςTalbot Simca 1100 Hatchback 0.9 LS (48 Hp) 1970 - 1972 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςTalbot Simca 1100 Hatchback 0.9 LE (47 Hp) 1976 - 1980 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Talbot Simca 1609/1610 - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Talbot Simca 1609/1610 1610 2.0 D (60 Hp) 1976 - 1980 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςTalbot Simca 1609/1610 1610 1.8 (101 Hp) 1976 - 1980 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςTalbot Simca 1609/1610 1609 1.6 (90 Hp) 1976 - 1978 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Talbot Simca 1301 - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Talbot Simca 1301 1.3 Spezial (69 Hp) 1970 - 1972 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςTalbot Simca 1301 1.3 Spezial (67 Hp) 1973 - 1976 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςTalbot Simca 1301 1.3 Spezial (54 Hp) 1974 - 1976 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςTalbot Simca 1301 1.3 LS (60 Hp) 1966 - 1972 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςTalbot Simca 1301 1.3 LS,GL,GLS (54 Hp) 1966 - 1972 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Talbot Simca 1501 - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Talbot Simca 1501 1.5 Spezial (82 Hp) 1970 - 1972 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςTalbot Simca 1501 1.5 Spezial (71 Hp) 1973 - 1976 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςTalbot Simca 1501 1.5 Autom. (72 Hp) 1966 - 1972 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςTalbot Simca 1501 1.5 (69 Hp) 1966 - 1972 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Talbot Simca 1501 Break/tourisme - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Talbot Simca 1501 Break/tourisme 1.5 Spezial (82 Hp) 1970 - 1972 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςTalbot Simca 1501 Break/tourisme 1.5 Spezial (71 Hp) 1973 - 1976 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςTalbot Simca 1501 Break/tourisme 1.5 Autom. (72 Hp) 1966 - 1972 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςTalbot Simca 1501 Break/tourisme 1.5 (69 Hp) 1966 - 1972 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Talbot Simca 1301 Tourisme - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Talbot Simca 1301 Tourisme 1.3 Spezial (69 Hp) 1970 - 1972 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςTalbot Simca 1301 Tourisme 1.3 (54 Hp) 1966 - 1972 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Talbot Solara - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Talbot Solara (facelift 1980) - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Talbot Solara (facelift 1980) 1.6 (90 Hp) 1981 - 1986 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςTalbot Solara (facelift 1980) 1.6 (88 Hp) 1980 - 1981 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςTalbot Solara (facelift 1980) 1.6 (73 Hp) 1981 - 1984 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςTalbot Solara (facelift 1980) 1.6 (69 Hp) 1982 - 1984 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςTalbot Solara (facelift 1980) 1.3 (54 Hp) 1980 - 1986 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Talbot Tagora - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Talbot Tagora - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Talbot Tagora 2.6 (166 Hp) 1981 - 1983 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςTalbot Tagora 2.3 Turbo Diesel (80 Hp) 1981 - 1987 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςTalbot Tagora 2.1 (116 Hp) 1980 - 1983 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις
AcuraAlfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBentleyBMWBugattiCadillacChevroletChryslerCitroenCupraDaciaDaewooDaihatsuDodgeDSFerrariFiatFordGMCGreat WallHavalHondaHummerHyundaiInfinitiJaguarJeepKiaKoenigseggLadaLamborghiniLanciaLand RoverLexusLotusMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMGMiniMitsubishiNIONissanOpelPaganiPeugeotPorscheRAMRenaultRolls-RoyceRoverSaabSeatSkodaSmartSubaruSuzukiTeslaToyotaVauxhallVolkswagenVolvo
Όλες οι μάρκες