Αρχική >> Κατάλογος αυτοκινήτου >> Smart >> Smart χαρακτηριστικά
Κατάλογος αυτοκινήτου Είσοδος εγγραφή Προσθήκη νέου αυτοκίνητου Car Specs API

Smart χαρακτηριστικά

Smart #1 - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Smart #1 - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Smart #1 66 kWh (272 Hp) 2023 - | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Smart Crossblade - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Smart Crossblade - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Smart Crossblade 0.6 i (70 Hp) 2001 - 2006 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Smart EQ fortwo - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Smart EQ fortwo (C453, facelift 2019) - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Smart EQ fortwo (C453, facelift 2019) 17.2 kWh (82 Hp) 2020 - | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Smart EQ fortwo cabrio (A453, facelift, 2019) - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Smart EQ fortwo cabrio (A453, facelift, 2019) 17.2 kWh (82 Hp) 2020 - | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Smart EQ fortwo (C453) - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Smart EQ fortwo (C453) 17.6 kWh (82 Hp) 2018 - 2019 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Smart EQ fortwo cabrio (A453) - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Smart EQ fortwo cabrio (A453) 17.6 kWh (82 Hp) 2018 - 2019 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Smart Forfour - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Smart Forfour II (W453) - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Smart Forfour II (W453) EQ 17.6 kWh (82 Hp) electric drive 2017 - 2018 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςSmart Forfour II (W453) Brabus 0.9 (109 Hp) Twinamic 2016 - 2018 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςSmart Forfour II (W453) 1.0 (71 Hp) Automatic 2014 - 2019 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςSmart Forfour II (W453) 1.0 (71 Hp) 2014 - 2019 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςSmart Forfour II (W453) 1.0 (61 Hp) 2015 - 2017 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςSmart Forfour II (W453) 0.9 (90 Hp) Automatic 2014 - 2019 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςSmart Forfour II (W453) 0.9 (90 Hp) 2014 - 2019 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Smart Forfour (W454) - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Smart Forfour (W454) 1.5i Brabus (177 Hp) 2005 - 2006 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςSmart Forfour (W454) 1.5 cdi (95 Hp) 2004 - 2006 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςSmart Forfour (W454) 1.5 cdi (68 Hp) 2004 - 2006 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςSmart Forfour (W454) 1.3i (95 Hp) 2004 - 2006 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςSmart Forfour (W454) 1.1i (75 Hp) 2004 - 2006 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςSmart Forfour (W454) 1.0i (64 Hp) 2004 - 2006 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Smart Fortwo - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Smart Fortwo III cabrio (A453) - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Smart Fortwo III cabrio (A453) Brabus 0.9 (109 Hp) Twinamic 2016 - 2018 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςSmart Fortwo III cabrio (A453) 17.6 kWh (82 Hp) electric drive 2017 - 2018 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςSmart Fortwo III cabrio (A453) 1.0 (71 Hp) Automatic 2014 - 2019 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςSmart Fortwo III cabrio (A453) 0.9 (90 Hp) Automatic 2014 - 2019 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Smart Fortwo III coupe (C453) - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Smart Fortwo III coupe (C453) Brabus 0.9 (109 Hp) Twinamic 2016 - 2018 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςSmart Fortwo III coupe (C453) 17.6 kWh (82 Hp) electric drive 2017 - 2018 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςSmart Fortwo III coupe (C453) 1.0 (71 Hp) Automatic 2014 - 2019 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςSmart Fortwo III coupe (C453) 1.0 (71 Hp) 2014 - 2019 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςSmart Fortwo III coupe (C453) 1.0 (61 Hp) 2015 - 2017 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςSmart Fortwo III coupe (C453) 0.9 (90 Hp) Automatic 2014 - 2019 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςSmart Fortwo III coupe (C453) 0.9 (90 Hp) 2014 - 2019 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Smart Fortwo II cabrio (A451) - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Smart Fortwo II cabrio (A451) Brabus 1.0i turbo (98 Hp) 2007 - 2014 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςSmart Fortwo II cabrio (A451) Brabus 17.6 kWh (82 Hp) electric drive 2012 - 2015 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςSmart Fortwo II cabrio (A451) 17.6 kWh (75 Hp) electric drive 2012 - 2015 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςSmart Fortwo II cabrio (A451) 1.0i (84 Hp) 2007 - 2014 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςSmart Fortwo II cabrio (A451) 1.0i (71 Hp) Automatic 2007 - 2014 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςSmart Fortwo II cabrio (A451) 1.0i (71 Hp) 2007 - 2014 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςSmart Fortwo II cabrio (A451) 0.8d (45 Hp) Automatic 2007 - 2014 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςSmart Fortwo II cabrio (A451) 0.8d (45 Hp) 2007 - 2014 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Smart Fortwo II coupe (C451) - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Smart Fortwo II coupe (C451) Brabus 1.0i turbo (98 Hp) 2007 - 2014 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςSmart Fortwo II coupe (C451) Brabus 17.6 kWh (82 Hp) electric drive 2012 - 2015 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςSmart Fortwo II coupe (C451) 17.6 kWh (75 Hp) electric drive 2012 - 2015 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςSmart Fortwo II coupe (C451) 1.0i (84 Hp) 2007 - 2014 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςSmart Fortwo II coupe (C451) 1.0i (71 Hp) Automatic 2007 - 2014 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςSmart Fortwo II coupe (C451) 1.0i (71 Hp) 2007 - 2014 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςSmart Fortwo II coupe (C451) 1.0i (61 Hp) Automatic 2007 - 2014 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςSmart Fortwo II coupe (C451) 1.0i (61 Hp) 2007 - 2014 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςSmart Fortwo II coupe (C451) 0.8 cdi (45 Hp) Automatic 2007 - 2009 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςSmart Fortwo II coupe (C451) 0.8 cdi (45 Hp) 2007 - 2009 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Smart Fortwo Cabrio (A450) - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Smart Fortwo Cabrio (A450) Brabus 0.7i (75 Hp) 2003 - 2007 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςSmart Fortwo Cabrio (A450) 0.8d (41 Hp) 1999 - 2007 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςSmart Fortwo Cabrio (A450) 0.7 i (61 Hp) 1999 - 2007 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςSmart Fortwo Cabrio (A450) 0.7 i (50 Hp) 1998 - 2007 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Smart Fortwo Coupe (C450) - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Smart Fortwo Coupe (C450) 0.8d (41 Hp) 1999 - 2006 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςSmart Fortwo Coupe (C450) 0.7i Brabus (75 Hp) 1999 - 2006 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςSmart Fortwo Coupe (C450) 0.7 i (61 Hp) 1999 - 2006 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςSmart Fortwo Coupe (C450) 0.7 i (50 Hp) 1998 - 2006 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςSmart Fortwo Coupe (C450) 0.6i (45 Hp) 1998 - 2006 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Smart Roadster - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Smart Roadster cabrio - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Smart Roadster cabrio 0.7i (101 Hp) 2004 - 2005 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςSmart Roadster cabrio 0.7 i (82 Hp) 2003 - 2005 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςSmart Roadster cabrio 0.7 i (61 Hp) 2002 - 2005 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Smart Roadster coupe - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Smart Roadster coupe Brabus 0.7i (101 Hp) 2004 - 2005 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςSmart Roadster coupe 1.4 i V6 (170 Hp) 2003 - 2005 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςSmart Roadster coupe 0.7 i (82 Hp) 2002 - 2005 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις
AcuraAlfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBentleyBMWBugattiCadillacChevroletChryslerCitroenCupraDaciaDaewooDaihatsuDodgeDSFerrariFiatFordGMCGreat WallHavalHondaHummerHyundaiInfinitiJaguarJeepKiaKoenigseggLadaLamborghiniLanciaLand RoverLexusLotusMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMGMiniMitsubishiNIONissanOpelPaganiPeugeotPorscheRAMRenaultRolls-RoyceRoverSaabSeatSkodaSmartSubaruSuzukiTeslaToyotaVauxhallVolkswagenVolvo
Όλες οι μάρκες