Αρχική >> Κατάλογος αυτοκινήτου >> Great Wall >> Great Wall χαρακτηριστικά
Κατάλογος αυτοκινήτου Είσοδος εγγραφή Car Specs API
Ελληνικά ▼

Great Wall χαρακτηριστικά

Great Wall Cool Bear - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Great Wall Cool Bear - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Great Wall Cool Bear 1,5 (105 Hp) 2009 - 2012 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Great Wall Cowry - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Great Wall Cowry - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Great Wall Cowry 2.0 (143 Hp) 2007 - 2015 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Great Wall Deer - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Great Wall Deer G3 - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Great Wall Deer G3 2.2 i 4x4 (105 Hp) 2005 - 2013 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςGreat Wall Deer G3 2.2 i (105 Hp) 2005 - 2013 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Great Wall Deer G5 - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Great Wall Deer G5 2.2 i 4x4 (105 Hp) 2005 - 2013 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςGreat Wall Deer G5 2.2 i (105 Hp) 2005 - 2013 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Great Wall Florid - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Great Wall Florid - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Great Wall Florid 1.5 (105 Hp) 2009 - 2013 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςGreat Wall Florid 1.3 (87 Hp) 2009 - 2013 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Great Wall Hover CUV - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Great Wall Hover CUV - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Great Wall Hover CUV 2.8 TD (95 Hp) 2006 - 2012 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςGreat Wall Hover CUV 2.4 i (130 Hp) 2005 - 2012 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Great Wall Hover H5 - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Great Wall Hover H5 - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Great Wall Hover H5 2.4i (126 Hp) 2009 - 2010 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Great Wall Hover H6 - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Great Wall Hover H6 - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Great Wall Hover H6 2.0 (143 Hp) 4x4 2011 - 2017 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςGreat Wall Hover H6 2.0 (143 Hp) 4x2 2011 - 2017 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςGreat Wall Hover H6 1.5 (143 Hp) 4x4 2011 - 2017 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςGreat Wall Hover H6 1.5 (143 Hp) 4x2 2011 - 2017 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Great Wall Pegasus - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Great Wall Pegasus - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Great Wall Pegasus 2.2 4WD (105 Hp) 2003 - 2008 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςGreat Wall Pegasus 2.2 2WD (105 Hp) 2003 - 2008 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Great Wall Peri - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Great Wall Peri - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Great Wall Peri 1.3i (88 Hp) 2008 - 2010 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Great Wall RUV - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Great Wall RUV - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Great Wall RUV 2.2 2WD (105 Hp) 2007 - 2010 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Great Wall Safe - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Great Wall Safe - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Great Wall Safe 2.2i (105 Hp) 2002 - 2009 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Great Wall Sailor - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Great Wall Sailor - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Great Wall Sailor 2.2 i (105 Hp) 2005 - 2010 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Great Wall SoCool - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Great Wall SoCool - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Great Wall SoCool 2.2 2WD (105 Hp) 2007 - 2010 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Great Wall Steed - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Great Wall Steed 7 - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Great Wall Steed 7 2.4 (150 Hp) 4x4 2018 - | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Great Wall Steed 6 - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Great Wall Steed 6 2.4i (122 Hp) 4x4 2017 - 2021 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Great Wall Steed 5 - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Great Wall Steed 5 2.4i (136 Hp) 4x4 2011 - 2016 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςGreat Wall Steed 5 2.4i (122 Hp) 4x4 2011 - 2016 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςGreat Wall Steed 5 2.2i (106 Hp) 4x4 2011 - 2016 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςGreat Wall Steed 5 2.0 TCI (150 Hp) 4x4 2011 - 2016 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, ΔιαστάσειςGreat Wall Steed 5 2.0 TCI (139 Hp) 4x4 2011 - 2016 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Great Wall SUV - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Great Wall SUV G5 - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Great Wall SUV G5 2.2 i (105 Hp) 2001 - 2010 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Great Wall Voleex - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Great Wall Voleex C50 - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Great Wall Voleex C50 1.5 (133 Hp) 2012 - 2016 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Great Wall Voleex C20R - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Great Wall Voleex C20R 1.5 (97 Hp) 2010 - 2013 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Great Wall Voleex C30 - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Great Wall Voleex C30 1.5 (97 Hp) 2010 - 2016 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Great Wall Voleex C10 - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Great Wall Voleex C10 1.5 (97 Hp) 2010 - 2014 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Great Wall Wingle - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Great Wall Wingle - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Great Wall Wingle 2.8 TD (95 Hp) 2005 - 2012 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις
AcuraAlfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBentleyBMWBugattiCadillacChevroletChryslerCitroenCupraDaciaDaewooDaihatsuDodgeDSFerrariFiatFordGMCGreat WallHavalHondaHummerHyundaiInfinitiJaguarJeepKiaKoenigseggLadaLamborghiniLanciaLand RoverLexusLotusMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMGMiniMitsubishiNIONissanOpelPaganiPeugeotPorscheRAMRenaultRolls-RoyceRoverSaabSeatSkodaSmartSubaruSuzukiTeslaToyotaVauxhallVolkswagenVolvo
Όλες οι μάρκες