Αρχική >> Κατάλογος αυτοκινήτου >> DeSoto >> Firedome
Κατάλογος αυτοκινήτου Είσοδος εγγραφή Προσθήκη νέου αυτοκίνητου Car Specs API NFT

Τεχνικές προδιαγραφές όλων των γενεών DeSoto Firedome

Επιλέξτε μια γενιά του DeSoto Firedome από την παρακάτω λίστα για να δείτε τις αντίστοιχες εκδοχές τους. Για να ελέγξετε περαιτέρω τεχνικές προδιαγραφές (όπως ισχύς κινητήρα, διαστάσεις, βάρος, κατανάλωση καυσίμου κ.λπ.), παρακαλώ, επιλέξτε μία από τις εκδοχές.
1959 DeSoto Firedome III Two-Door Sportsman (facelift 1959) - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις DeSoto Firedome III Two-Door Sportsman (facelift 1959) 1958 - 1959 κουπέ
δύναμη : 305 Hp | Διαστάσεις: 5616 x 1999 x 1400 mm
1959 DeSoto Firedome III Four-Door Sportsman (facelift 1959) - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις DeSoto Firedome III Four-Door Sportsman (facelift 1959) 1958 - 1959 Σεντάν
δύναμη : 305 Hp | Διαστάσεις: 5616 x 1999 x 1402 mm
1959 DeSoto Firedome III Convertible (facelift 1959) - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις DeSoto Firedome III Convertible (facelift 1959) 1958 - 1959 κάμπριο , κουπέ
δύναμη : 305 Hp | Διαστάσεις: 5616 x 1999 mm
1959 DeSoto Firedome III Four-Door Sedan (facelift 1959) - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις DeSoto Firedome III Four-Door Sedan (facelift 1959) 1958 - 1959 Σεντάν
δύναμη : 305 Hp | Διαστάσεις: 5616 x 1999 x 1450 mm
1958 DeSoto Firedome III Two-Door Sportsman (facelift 1958) - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις DeSoto Firedome III Two-Door Sportsman (facelift 1958) 1957 - 1958 κουπέ
δύναμη : 295 Hp | Διαστάσεις: 5552 x 1989 x 1450 mm
1958 DeSoto Firedome III Four-Door Sportsman (facelift 1958) - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις DeSoto Firedome III Four-Door Sportsman (facelift 1958) 1957 - 1958 Σεντάν
δύναμη : 295 Hp | Διαστάσεις: 5552 x 1989 x 1450 mm
1958 DeSoto Firedome III Convertible (facelift 1958) - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις DeSoto Firedome III Convertible (facelift 1958) 1957 - 1958 κάμπριο
δύναμη : 295 Hp | Διαστάσεις: 5552 x 1989 x 1450 mm
1958 DeSoto Firedome III Four-Door Sedan (facelift 1958) - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις DeSoto Firedome III Four-Door Sedan (facelift 1958) 1957 - 1958 Σεντάν
δύναμη : 295 Hp | Διαστάσεις: 5552 x 1989 x 1450 mm
1957 DeSoto Firedome III Two-Door Sportsman - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις DeSoto Firedome III Two-Door Sportsman 1956 - 1957 κουπέ
δύναμη : 270 Hp | Διαστάσεις: 5537 x 1986 x 1448 mm
1957 DeSoto Firedome III Four-Door Sportsman - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις DeSoto Firedome III Four-Door Sportsman 1956 - 1957 Σεντάν
δύναμη : 270 Hp | Διαστάσεις: 5537 x 1986 x 1448 mm
1957 DeSoto Firedome III Convertible - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις DeSoto Firedome III Convertible 1956 - 1957 κάμπριο
δύναμη : 270 Hp | Διαστάσεις: 5537 x 1986 x 1448 mm
1957 DeSoto Firedome III Four-Door Sedan - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις DeSoto Firedome III Four-Door Sedan 1956 - 1957 Σεντάν
δύναμη : 270 Hp | Διαστάσεις: 5537 x 1986 x 1448 mm
1956 DeSoto Firedome Two-Door Seville - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις DeSoto Firedome Two-Door Seville 1955 - 1956 κουπέ
δύναμη : 230 Hp | Διαστάσεις: 5611 x 1989 x 1473 mm
1956 DeSoto Firedome Four-Door Seville - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις DeSoto Firedome Four-Door Seville 1955 - 1956 Σεντάν
δύναμη : 230 Hp | Διαστάσεις: 5535 x 1989 x 1539 mm
1956 DeSoto Firedome II Two-Door Sportsman (facelift 1956) - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις DeSoto Firedome II Two-Door Sportsman (facelift 1956) 1955 - 1956 κουπέ
δύναμη : 230 Hp | Διαστάσεις: 5611 x 1989 x 1473 mm
1956 DeSoto Firedome II Four-Door Sportsman (facelift 1956) - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις DeSoto Firedome II Four-Door Sportsman (facelift 1956) 1955 - 1956 Σεντάν
δύναμη : 230 Hp | Διαστάσεις: 5535 x 1989 x 1539 mm
1956 DeSoto Firedome II Station Wagon (facelift 1956) - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις DeSoto Firedome II Station Wagon (facelift 1956) 1955 - 1956 βαγόνι
δύναμη : 230 Hp | Διαστάσεις: 5552 x 1989 x 1539 mm
1956 DeSoto Firedome II Convertible (facelift 1956) - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις DeSoto Firedome II Convertible (facelift 1956) 1955 - 1956 κάμπριο
δύναμη : 230 Hp | Διαστάσεις: 5611 x 1989 x 1473 mm
1956 DeSoto Firedome II Four-Door Sedan (facelift 1956) - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις DeSoto Firedome II Four-Door Sedan (facelift 1956) 1955 - 1956 Σεντάν
δύναμη : 230 Hp | Διαστάσεις: 5535 x 1989 x 1539 mm
1955 DeSoto Firedome II Sportsman - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις DeSoto Firedome II Sportsman 1954 - 1955 κουπέ
δύναμη : 185 Hp | Διαστάσεις: 5535 x 1989 x 1539 mm
1955 DeSoto Firedome II Station Wagon - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις DeSoto Firedome II Station Wagon 1954 - 1955 βαγόνι
δύναμη : 185 Hp | Διαστάσεις: 5552 x 1989 x 1539 mm
1955 DeSoto Firedome II Convertible - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις DeSoto Firedome II Convertible 1954 - 1955 κάμπριο
δύναμη : 185 Hp | Διαστάσεις: 5535 x 1989 x 1539 mm
1955 DeSoto Firedome II Special Coupe - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις DeSoto Firedome II Special Coupe 1954 - 1955 κουπέ
δύναμη : 185 Hp | Διαστάσεις: 5535 x 1989 x 1539 mm
1955 DeSoto Firedome II Four-Door Sedan - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις DeSoto Firedome II Four-Door Sedan 1954 - 1955 Σεντάν
δύναμη : 185 Hp | Διαστάσεις: 5535 x 1989 x 1539 mm
1954 DeSoto Firedome Sportsman Coupe (facelift 1954) - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις DeSoto Firedome Sportsman Coupe (facelift 1954) 1953 - 1954 κουπέ
δύναμη : 170 Hp | Διαστάσεις: 5448 x 1969 x 1632 mm
1954 DeSoto Firedome All-Steel Station Wagon (facelift 1954) - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις DeSoto Firedome All-Steel Station Wagon (facelift 1954) 1953 - 1954 βαγόνι
δύναμη : 170 Hp | Διαστάσεις: 5439 x 1972 x 1632 mm
1954 DeSoto Firedome Eight-Passenger (facelift 1954) - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις DeSoto Firedome Eight-Passenger (facelift 1954) 1953 - 1954 Σεντάν
δύναμη : 170 Hp | Διαστάσεις: 5686 x 1972 x 1650 mm
1954 DeSoto Firedome Convertible Coupe (facelift 1954) - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις DeSoto Firedome Convertible Coupe (facelift 1954) 1953 - 1954 κάμπριο , κουπέ
δύναμη : 170 Hp | Διαστάσεις: 5448 x 1969 x 1632 mm
1954 DeSoto Firedome Club Coupe (facelift 1954) - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις DeSoto Firedome Club Coupe (facelift 1954) 1953 - 1954 κουπέ
δύναμη : 170 Hp | Διαστάσεις: 5448 x 1969 x 1632 mm
1954 DeSoto Firedome Four-Door Sedan (facelift 1954) - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις DeSoto Firedome Four-Door Sedan (facelift 1954) 1953 - 1954 Σεντάν
δύναμη : 170 Hp | Διαστάσεις: 5448 x 1969 x 1632 mm
1953 DeSoto Firedome Sportsman Coupe (facelift 1953) - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις DeSoto Firedome Sportsman Coupe (facelift 1953) 1952 - 1953 κουπέ
δύναμη : 160 Hp | Διαστάσεις: 5420 x 1963 x 1588 mm
1953 DeSoto Firedome All-Steel Station Wagon (facelift 1953) - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις DeSoto Firedome All-Steel Station Wagon (facelift 1953) 1952 - 1953 βαγόνι
δύναμη : 160 Hp | Διαστάσεις: 5404 x 1963 x 1588 mm
1953 DeSoto Firedome Eight-Passenger (facelift 1953) - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις DeSoto Firedome Eight-Passenger (facelift 1953) 1952 - 1953 Σεντάν
δύναμη : 160 Hp | Διαστάσεις: 5699 x 1963 x 1620 mm
1953 DeSoto Firedome Convertible (facelift 1953) - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις DeSoto Firedome Convertible (facelift 1953) 1952 - 1953 κάμπριο
δύναμη : 160 Hp | Διαστάσεις: 5420 x 1963 x 1588 mm
1953 DeSoto Firedome Club Coupe (facelift 1953) - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις DeSoto Firedome Club Coupe (facelift 1953) 1952 - 1953 κουπέ
δύναμη : 160 Hp | Διαστάσεις: 5420 x 1963 x 1588 mm
1953 DeSoto Firedome Four-Door Sedan (facelift 1953) - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις DeSoto Firedome Four-Door Sedan (facelift 1953) 1952 - 1953 Σεντάν
δύναμη : 160 Hp | Διαστάσεις: 5420 x 1963 x 1588 mm
1952 DeSoto Firedome I Sportsman Coupe - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις DeSoto Firedome I Sportsman Coupe 1951 - 1952 κουπέ
δύναμη : 160 Hp | Διαστάσεις: 5293 x 1902 x 1667 mm
1952 DeSoto Firedome I Station Wagon - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις DeSoto Firedome I Station Wagon 1951 - 1952 βαγόνι
δύναμη : 160 Hp | Διαστάσεις: 5293 x 1902 x 1667 mm
1952 DeSoto Firedome I Eight-Passenger - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις DeSoto Firedome I Eight-Passenger 1951 - 1952 Σεντάν
δύναμη : 160 Hp | Διαστάσεις: 5699 x 1934 x 1700 mm
1952 DeSoto Firedome I Convertible - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις DeSoto Firedome I Convertible 1951 - 1952 κάμπριο
δύναμη : 160 Hp | Διαστάσεις: 5293 x 1902 x 1667 mm
1952 DeSoto Firedome I Club Coupe - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις DeSoto Firedome I Club Coupe 1951 - 1952 κουπέ
δύναμη : 160 Hp | Διαστάσεις: 5293 x 1902 x 1667 mm
1952 DeSoto Firedome I Four-Door Sedan - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις DeSoto Firedome I Four-Door Sedan 1951 - 1952 Σεντάν
δύναμη : 160 Hp | Διαστάσεις: 5293 x 1902 x 1667 mm
Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBentleyBMWBugattiCadillacChevroletChryslerCitroenCupraDaciaDaewooDaihatsuDodgeDSFerrariFiatFordGMCGreat WallHondaHummerHyundaiInfinitiJaguarJeepKiaKoenigseggLadaLamborghiniLanciaLand RoverLexusLotusMaseratiMazdaMercedes-BenzMGMiniMitsubishiMoskvichNIONissanOpelPaganiPeugeotPorscheRAMRenaultRolls-RoyceRoverSaabSeatSkodaSmartSubaruSuzukiTeslaToyotaVauxhallVolkswagenVolvo
Όλες οι μάρκες