Αρχική >> Κατάλογος αυτοκινήτου >> Chevrolet >> Silverado 2500 HD
Κατάλογος αυτοκινήτου Είσοδος εγγραφή Car Specs API
Ελληνικά ▼

Τεχνικές προδιαγραφές όλων των γενεών Chevrolet Silverado 2500 HD

Επιλέξτε μια γενιά του Chevrolet Silverado 2500 HD από την παρακάτω λίστα για να δείτε τις αντίστοιχες εκδοχές τους. Για να ελέγξετε περαιτέρω τεχνικές προδιαγραφές (όπως ισχύς κινητήρα, διαστάσεις, βάρος, κατανάλωση καυσίμου κ.λπ.), παρακαλώ, επιλέξτε μία από τις εκδοχές.
2024 Chevrolet Silverado 2500 HD IV (T1XX, facelift 2024) Crew Cab Long Bed - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις Chevrolet Silverado 2500 HD IV (T1XX, facelift 2024) Crew Cab Long Bed 2023 - Με καρότσα
δύναμη : από 401 έως 470 Hp | Διαστάσεις: 6759 x 2023 mm
2024 Chevrolet Silverado 2500 HD IV (T1XX, facelift 2024) Crew Cab Standard Bed - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις Chevrolet Silverado 2500 HD IV (T1XX, facelift 2024) Crew Cab Standard Bed 2023 - Με καρότσα
δύναμη : από 401 έως 470 Hp | Διαστάσεις: 6369 x 2027 mm
2024 Chevrolet Silverado 2500 HD IV (T1XX, facelift 2024) Double Cab Long Bed - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις Chevrolet Silverado 2500 HD IV (T1XX, facelift 2024) Double Cab Long Bed 2023 - Με καρότσα
δύναμη : από 401 έως 470 Hp | Διαστάσεις: 6514 x 2027 mm
2024 Chevrolet Silverado 2500 HD IV (T1XX, facelift 2024) Double Cab Standard Bed - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις Chevrolet Silverado 2500 HD IV (T1XX, facelift 2024) Double Cab Standard Bed 2023 - Με καρότσα
δύναμη : από 401 έως 470 Hp | Διαστάσεις: 6107 x 2031 mm
2024 Chevrolet Silverado 2500 HD IV (T1XX, facelift 2024) Regular Cab Long Bed - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις Chevrolet Silverado 2500 HD IV (T1XX, facelift 2024) Regular Cab Long Bed 2023 - Με καρότσα
δύναμη : από 401 έως 470 Hp | Διαστάσεις: 5982 x 2030 mm
2020 Chevrolet Silverado 2500 HD IV (T1XX) Crew Cab Long Bed - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις Chevrolet Silverado 2500 HD IV (T1XX) Crew Cab Long Bed 2020 - 2023 Με καρότσα
δύναμη : από 401 έως 445 Hp | Διαστάσεις: 6759 x 2023 mm
2020 Chevrolet Silverado 2500 HD IV (T1XX) Crew Cab Standard Bed - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις Chevrolet Silverado 2500 HD IV (T1XX) Crew Cab Standard Bed 2020 - 2023 Με καρότσα
δύναμη : από 401 έως 445 Hp | Διαστάσεις: 6349 x 2027 mm
2020 Chevrolet Silverado 2500 HD IV (T1XX) Double Cab Long Bed - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις Chevrolet Silverado 2500 HD IV (T1XX) Double Cab Long Bed 2020 - 2023 Με καρότσα
δύναμη : από 401 έως 445 Hp | Διαστάσεις: 6514 x 2027 mm
2020 Chevrolet Silverado 2500 HD IV (T1XX) Double Cab Standard Bed - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις Chevrolet Silverado 2500 HD IV (T1XX) Double Cab Standard Bed 2020 - 2023 Με καρότσα
δύναμη : από 401 έως 445 Hp | Διαστάσεις: 6107 x 2031 mm
2020 Chevrolet Silverado 2500 HD IV (T1XX) Regular Cab Long Bed - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις Chevrolet Silverado 2500 HD IV (T1XX) Regular Cab Long Bed 2020 - 2023 Με καρότσα
δύναμη : από 401 έως 445 Hp | Διαστάσεις: 5982 x 2030 mm
2015 Chevrolet Silverado 2500 HD III (K2XX) Crew Cab Long Box - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις Chevrolet Silverado 2500 HD III (K2XX) Crew Cab Long Box 2015 - 2019 Με καρότσα
δύναμη : από 301 έως 397 Hp | Διαστάσεις: 6563 x 1981 mm
2015 Chevrolet Silverado 2500 HD III (K2XX) Crew Cab Standard Box - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις Chevrolet Silverado 2500 HD III (K2XX) Crew Cab Standard Box 2015 - 2019 Με καρότσα
δύναμη : από 301 έως 445 Hp | Διαστάσεις: 6083 x 1988 mm
2015 Chevrolet Silverado 2500 HD III (K2XX) Double Cab Long Box - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις Chevrolet Silverado 2500 HD III (K2XX) Double Cab Long Box 2015 - 2019 Με καρότσα
δύναμη : από 301 έως 445 Hp | Διαστάσεις: 6321 x 1978 mm
2015 Chevrolet Silverado 2500 HD III (K2XX) Double Cab Standard Box - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις Chevrolet Silverado 2500 HD III (K2XX) Double Cab Standard Box 2015 - 2019 Με καρότσα
δύναμη : από 301 έως 445 Hp | Διαστάσεις: 5841 x 1984 mm
2015 Chevrolet Silverado 2500 HD III (K2XX) Regular Cab Long Box - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις Chevrolet Silverado 2500 HD III (K2XX) Regular Cab Long Box 2015 - 2019 Με καρότσα
δύναμη : από 301 έως 445 Hp | Διαστάσεις: 5699 x 1976 mm
2011 Chevrolet Silverado 2500 HD II (GMT900, facelift 2011) Crew Cab Long Box - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις Chevrolet Silverado 2500 HD II (GMT900, facelift 2011) Crew Cab Long Box 2011 - 2014 Με καρότσα
δύναμη : από 360 έως 397 Hp | Διαστάσεις: 6581 x 1984 mm
2011 Chevrolet Silverado 2500 HD II (GMT900, facelift 2011) Crew Cab Standard Box - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις Chevrolet Silverado 2500 HD II (GMT900, facelift 2011) Crew Cab Standard Box 2011 - 2014 Με καρότσα
δύναμη : από 360 έως 397 Hp | Διαστάσεις: 6101 x 1958 mm
2011 Chevrolet Silverado 2500 HD II (GMT900, facelift 2011) Extended Cab Long Box - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις Chevrolet Silverado 2500 HD II (GMT900, facelift 2011) Extended Cab Long Box 2011 - 2014 Με καρότσα
δύναμη : από 301 έως 397 Hp | Διαστάσεις: 6337 x 1971 mm
2011 Chevrolet Silverado 2500 HD II (GMT900, facelift 2011) Extended Cab Standard Box - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις Chevrolet Silverado 2500 HD II (GMT900, facelift 2011) Extended Cab Standard Box 2011 - 2014 Με καρότσα
δύναμη : από 360 έως 397 Hp | Διαστάσεις: 5857 x 1979 mm
2011 Chevrolet Silverado 2500 HD II (GMT900, facelift 2011) Regular Cab Long Box - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις Chevrolet Silverado 2500 HD II (GMT900, facelift 2011) Regular Cab Long Box 2011 - 2014 Με καρότσα
δύναμη : από 360 έως 397 Hp | Διαστάσεις: 5715 x 1971 mm
2007 Chevrolet Silverado 2500 HD II (GMT900) Crew Cab Long Box - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις Chevrolet Silverado 2500 HD II (GMT900) Crew Cab Long Box 2007 - 2010 Με καρότσα
δύναμη : από 360 έως 365 Hp | Διαστάσεις: 6572 x 1949 mm
2007 Chevrolet Silverado 2500 HD II (GMT900) Crew Cab Standard Box - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις Chevrolet Silverado 2500 HD II (GMT900) Crew Cab Standard Box 2007 - 2010 Με καρότσα
δύναμη : από 360 έως 365 Hp | Διαστάσεις: 6094 x 1958 mm
2007 Chevrolet Silverado 2500 HD II (GMT900) Extended Cab Long Box - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις Chevrolet Silverado 2500 HD II (GMT900) Extended Cab Long Box 2007 - 2010 Με καρότσα
δύναμη : από 360 έως 365 Hp | Διαστάσεις: 6330 x 1946 mm
2007 Chevrolet Silverado 2500 HD II (GMT900) Extended Cab Standard Box - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις Chevrolet Silverado 2500 HD II (GMT900) Extended Cab Standard Box 2007 - 2010 Με καρότσα
δύναμη : από 360 έως 365 Hp | Διαστάσεις: 5850 x 1951 mm
2007 Chevrolet Silverado 2500 HD II (GMT900) Regular Cab Long Box - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις Chevrolet Silverado 2500 HD II (GMT900) Regular Cab Long Box 2007 - 2010 Με καρότσα
δύναμη : από 360 έως 365 Hp | Διαστάσεις: 5708 x 1939 mm
AcuraAlfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBentleyBMWBugattiBYDCadillacChevroletChryslerCitroenCupraDaciaDaewooDaihatsuDodgeDSFerrariFiatFordGenesisGMCGreat WallHavalHondaHummerHyundaiInfinitiJaguarJeepKiaKoenigseggLadaLamborghiniLanciaLand RoverLexusLotusMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMGMiniMitsubishiNIONissanOpelPaganiPeugeotPorscheRAMRenaultRolls-RoyceRoverSaabSeatSkodaSmartSubaruSuzukiTeslaToyotaVauxhallVolkswagenVolvo
Όλες οι μάρκες