Αρχική >> Πολιτική διαφημίσεων

Πολιτική διαφημίσεων

You see personalized ads. You can opt-out by click here!

Ads policy of Auto-Data.net

Last update: 20 May 2018

We have third-party advertising companies serving ads to you when you visit Auto-Data.net. These companies may store information about your visits to our website and to other websites to provide you with relevant advertisements about goods and services.

These companies may employ cookies and other identifiers to measure advertising effectiveness.

You can opt out of participating in interest-based advertising networks but opting out does not mean you will no longer receive online advertising. It just means that will no longer receive customize ads based on your interests and web usage patterns using cookie-based technology.

Learn more how Google uses information from sites or apps https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Find out ad technology providers we use https://support.google.com/adsense/answer/9012903

Google Analytics will associate the visitation information that it collects from auto-data.net and/or apps with Google information from accounts of signed-in google users for the purpose of ads personalisation. This Google information may include end user location, search history, YouTube history and data from sites that partner with Google – and is used to provide aggregated and anonymised insights into auto-data.net users' cross device behaviours. Such data may be accessed and/or deleted by end users via My Activity. These features are also subject to the Advertising Features policies.


Αυτός ο ιστότοπος αναλύει τη συμπεριφορά χρήσης των επισκεπτών, i.a. χρησιμοποιώντας cookies, για σκοπούς μέτρησης της απόδοσης, βελτιστοποίησης της προσφοράς και εξατομίκευσης περιεχομένου και διαφήμισης. Οι συνεργάτες κοινωνικής δικτύωσης, διαφήμισης και αναλυτικών στοιχείων μπορούν να συγχωνεύσουν αυτές τις πληροφορίες με άλλα δεδομένα που έχουν ήδη. Στην Πολιτική απορρήτου μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό και κάτω από την πολιτική διαφημίσεων - να τις αλλάξετε ανά πάσα στιγμή. Συνεχίζοντας να περιηγείστε στον ιστότοπο, συμφωνείτε ότι αυτή η επεξεργασία δεδομένων από τον χειριστή του ιστότοπου και τρίτους θα ανακληθεί ανά πάσα στιγμή για το μέλλον.
OK